Autoritățile urmează să desfășoare, în viitorul apropiat, activități de asistență pentru consolidarea capacităților Consiliului de Mediere, Centrului de Mediere al Camerei de Comerț și Industrie, centrelor regionale de mediere, dar și de formare în domeniul arbitrajului, prestare a serviciilor de mediere în instanțe, ateliere de lucru privind îmbinarea medierii private și judiciare. Activitățile vor fi realizate de Ministerul Justiției, Centrul pentru Soluționarea Efectivă a Litigiilor și Organizației Internaționale pentru Dreptul la Dezvoltare. Conform unui comunicat de presă difuzat recent de Ministerul Justiției, se preconizează actiuni pentru popularizarea și fortificarea medierii pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În acest sens, urmează să fie lansată o nouă etapă a proiectului în domeniul medierii comerciale și arbitraj. Proiectul în domeniul medierii comerciale și arbitraj a demarat în anul 2013 și are ca scop fortificarea sistemului de soluționare alternativă a litigiilor în Republica Moldova. La etapele precedente ale proiectului au fost efectuate activități de formare a actorilor în domeniu, de sensibilizare publică în privința medierii și a arbitrajului, de promovare a medierii în mediul de afaceri și altele. Subiectul fost discutat, tot în această săptămână, și la Consiliul Superior al Magistraturii. Dialogul s-a referit la Legea cu privire la mediere, în special, la gradul de cunoaştere a justiţiabililor a prevederilor acestei legi, a reglementărilor legislative ce ar promova utilizarea medierii, revizuirea legii existente cu privire la mediere şi posibila necesitate de modificare a acesteia. În context, membrii CSM au evedenţiat importanța unei informări vaste a justiţiabililor privind utilizarea serviciilor de mediere ca alternativă în cazul necesităţii de soluţionare a cauzelor civile sau comerciale şi desfăşurarea cursurilor de formare inițială a candidaților la funcții de mediatori.