Codul deontologic al expertului judiciar a fost publicat, recent, în Monitorul Oficial și este în vigoare din 14 septembrie. Documentul descrie normele de conduită profesională și de obligații etice ale experților judiciari. Respectarea prevederilor Codului constituie o obligație profesională pentru fiecare expert judiciar din cadrul instituțiilor publice de expertiză judiciară, precum și din cadrul birourilor individuale și asociate de expertiză judiciară. Mai mult ca atât, expertul judiciar trebuie să se asigure că niciun factor obiectiv sau subiectiv nu aduce atingere principiilor și regulilor de conduită profesională. Autoritățile spun că scopul documentului este de a ghida comportamentul experților judiciari, astfel încât aceștia să respecte valorile morale și profesionale, principiile și normele. Conform documentului, orice persoană poate pretinde experților judiciari respectarea acestor norme de conduită în raporturile sale cu aceștia. Încălcarea normelor stabilite de Cod va atrage după sine răspunderea disciplinară a experților judiciari, cu excepția cazului în care fapta comisă întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni sau contravenții. Sancțiunile disciplinare se vor aplica în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Codul deontologic al expertului judiciar a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar.