Darea de seamă unificată, urmează a fi prezentată de către întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale) și gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la întrunirea de către aceştia cumulativ a următoarelor condiţii:
  • numărul mediu anual de salariaţi pe parcursul perioadei fiscale nu depăşeşte 3 unităţi;
  • nu sunt înregistraţi ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată.
Instrucțiunea privind modul de completare a dării de seamă fiscale unificate a fost publicată în Monitorul Oficial și spune că declarația trebuie să fie prezentantă fie pe suport de hârtie, fie în format electronic. Ordinul va intra în vigoare din data de 1 octombrie. Dacă subiecții care trebuie să prezinte declarația pe parcursul perioadei fiscale nu se conformează condiţiilor stabilite, aceştia urmează să prezinte dările de seamă fiscale în modul general stabilit de legislaţie, pentru perioadele în care nu au fost respectate condiţiile menţionate. În primele dări de seamă prezentate pe fiecare tip de impozit (taxă/plată), informaţia privind obligaţiile fiscale se va reflecta cumulativ, începând cu prima zi a perioadei fiscale în care acestea au apărut.  Subiecţii care trec din categoria de contribuabili, care prezintă dări de seamă fiscale şi achită impozitele şi taxele în modul general stabilit de legislaţie în categoria contribuabililor care prezintă Declaraţia unificată, vor prezenta aceasta pentru întreaga perioadă fiscală respectivă, iar dările de seamă prezentate anterior pe parcursul perioadei fiscale în care a avut loc trecerea urmează a fi anulate conform modului stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.