Autoritățile vor ca până în anul 2023 în Republica Moldova să fie înregistrate o mie de companii IT, dintre care 250 să fie cu capital străin sau mixt. Informația se regăsește Strategia de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală pentru anii 2018-2023 și Planul de acțiuni privind implementarea acesteia, care urmează să fie examinată miercuri de Guvern. Conform documentului, peste cinci ani, în industria IT ar urma să fie angajate circa 12 mii de persoane, iar veniturile să ajungă la 270 milioane de dolari SUA. Conform obiectivelor stabilite de autorități, ar urma să crească considerabil și volumul exportului realizat de companiile din această industrie. Dacă în anul 2016 acesta a fost de 79,2 milioane de dolari SUA, în anul 2023 se prognozează la suma de 200 milioane de dolari SUA. Obiectivul general al Strategiei este dezvoltarea condițiilor pentru sporirea competitivității, diversificarea industriei IT, stimularea startup-urilor și orientarea acesteia spre inovare digitală în toate sectoarele economiei. Pentru realizarea acestuia, vor fi realizate măsuri în următoarele domenii de intervenție:
  • Mediul de afaceri IT competitiv, și anume: sporirea numărului companiilor IT, majorarea cifrei de afaceri a companiilor din sector, crearea hub-urilor antreprenoriale TIC, creşterea investiţiilor publice şi private în sector, inclusiv în infrastructură, valorificarea oportunităţilor oferite de legislaţia inovatoare privind consolidarea capacităţilor de implementare a proiectelor.
  • Capitalul uman competitiv în domeniul TIC, inclusiv crearea condiţiilor pentru creşterea numărului persoanelor care activează în domeniul IT şi calităţii profesionale a acestora, creşterea ratei de angajabilitate a absolvenţilor IT, crearea reţelei de Centre de excelenţă TIC, promovarea educaţiei digitale de la vârstă timpurie şi a programelor alternative de instruire TIC, programe de stimulare a cadrelor didactice şi formatori în domeniul TIC.
  • Inovații bazate pe TIC, care se vizează sporirea numărului companiilor care aplică inovaţii digitale în business procese, lansarea cu suportul partenerilor de dezvoltare a programelor de accelerare pentru startup-uri şi promovarea noilor modalităţi de finanţare: seed funding, crowdfunding şi business angels, suport pentru investiții și exporturi IT.
  • Suport pentru investiţii şi exporturi IT, și anume extinderea pieţelor de export pentru produsele şi serviciile IT din Moldova, precum şi atragerea investiţiilor străine în industria IT locală, creşterea exporturilor de servicii IT, creşterea prezenţei pe piaţa locală a numărului de companii cu capital străin (străin, mixt) din sector.