În trimestrul II al anului, volumul cumulat al veniturilor provenite din activitățile desfășurate în sectorul comunicațiilor electronice (telefonie mobilă și fixă, internet mobil și fix, transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale și alte activități în domeniul comunicațiilor electronice) a scăzut ușor, față de perioada similară a anului trecut. Potrivit Raportului privind evoluția pieței de comunicații electronice, publicat de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), veniturile au scăzut cu 0,5% și au totalizat 1,64 miliarde lei. Evoluția indicatorului respectiv a fost determinată de scăderea veniturilor realizate din vânzarea serviciilor de telefonie fixă, telefonie mobilă, transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale. Vânzările pe piața serviciilor de telefonie fixă au scăzut cu 19,8% și au alcătuit 141,9 milioane lei, pe cea a serviciilor de telefonie mobilă s-au micșorat cu 6,6% și au totalizat 796,9 milioane lei, iar pe cea a serviciilor de transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale s-au diminuat cu 6,1% și au însumat 59,4 milioane lei. Totodată, veniturile realizate din vânzarea serviciilor de internet mobil și Internet fix au crescut în perioada respectivă. Astfel, vânzările serviciilor de acces la internet mobil au crescut cu 15,4% și au însumat 254,4 milioane lei, iar cele realizate din vânzarea serviciilor de acces la internet fix s-au mărit cu 6,8% și au totalizat 180,3 milioane lei. Cele mai semnificative venituri medii lunare per utilizator (ARPU) au fost înregistrate pe piețele serviciilor de acces la internet fix – de 180,3 lei, în creștere cu 1,9% față de perioada similară a anului precedent, acces la internet mobil dedicat – de 77,1 lei (-0,2%) și pe piața serviciului de telefonie mobilă – de 73,9 lei (-2,9%). Valoarea acestui indicator pe piața serviciului de telefonie fixă a constituit 41,9 lei (-17,5%), iar pe piața serviciului de televiziune contra plată a fost de 41,3 lei (-3,2%).