Inspectoratul Energetic de Stat va fuziona cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Un proiect de hotărâre în acest sens va fi examinat în ședința de astăzi a Guvernului. Potrivit documentului, ANRE va deveni succesoare de drepturi și obligații ale Inspectoratului. Proiectul prevede că începând cu data de 20 octombrie Inspectoratul Energetic de Stat, autoritatea administrativă din subordinea Ministerului Economiei şi Infrastructurii, încetează exercitarea atribuţiilor de supraveghere energetică de stat. În urma reorganizării, personalul angajat al Inspectoratului urmează a fi transferat la ANRE, în limita noii structuri interne a ANRE. Disponibilizarea salariaţilor din cadrul instituției neangajaţi sau care refuză transferul în cadrul ANRE se va face în conformitate cu legislaţia muncii. Transmiterea integrală a patrimoniului de la IES (persoana juridică absorbită) către ANRE (persoana juridică absorbantă) se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică.