Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) are o nouă conducere. Recent, executorii judecătorești au participat la lucrările Congresului al XII ordinar în cadrul căruia au ales trei membri ai Consiliului UNEJ. Aceștia sunt:
 • Serghei Matachi – Fălești;
 • Vera Coliba – Cahul;
 • Roman Talmaci – Chișinău.
În cadrul Congresului, care a avut loc în luna mai, au mai fost aleși alți patru membri. Este vorba despre:
 • Valerii Devderea – Chișinău:
 • Vitalii Bajag- Chișinău:
 • Lilia Scorici – Criuleni;
 • Anatol Ciorbă – Ialoveni.
Astfel, mai mult de jumătate dintre membrii Consiliului activează în afara capitalei. Aceștia au decis să-l aleagă în funcția de președinte al Uniunii pe Valerii Devderea. unej Potrivit Legii cu privire la executorii judecătorești, organul executiv al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti este Consiliul, constituit din șapte membri, aleşi pe un termen de patru ani. Preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti este de drept şi preşedinte al Consiliului. Consiliul se convoacă în şedinţe ori de câte ori este necesar, dar nu mai puţin de o dată în trimestru. Deciziile Сonsiliului se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Сonsiliul are următoarele atribuţii:
 • propune ministrului Justiţiei spre aprobare numărul necesar de executori judecătoreşti şi teritoriul de activitate;
 • alege din rândul membrilor săi vicepreşedintele;
 • repartizează executorilor judecătoreşti care vor asigura efectuarea stagiului persoanele care au promovat concursul pentru admiterea la stagiere;
 • stabileşte circumscripţiile camerelor teritoriale ale executorilor judecătoreşti;
 • prezintă anual ministrului Justiţiei informaţii despre înregistrarea contractelor de asigurare de răspundere civilă a executorilor judecătoreşti;
 • aprobă statele de personal şi condiţiile desfăşurării concursului pentru angajarea personalului UNEJ, mărimea fondului de salarizare;
 • aprobă recomandări de generalizare a practicii de executare şi le remite pentru informare Ministerului Justiţiei;
 • asigură convocarea congresului;
 • examinează contestațiile la actele de dispoziție emise de camerele teritoriale ale executorilor judecătorești;
 • îndeplineşte alte atribuţii stabilite de prezenta lege şi de statut.
Preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti este ales prin vot secret pe un termen de patru ani. Poate fi aleasă preşedinte persoana care are o vechime în domeniul executării de cel puţin cinci ani. Un executor judecătoresc nu poate fi ales în funcţia de preşedinte mai mult de două mandate consecutive. Preşedintele UNEJ are următoarele atribuţii:
 • reprezintă Uniunea în relaţiile cu persoanele fizice şi persoanele juridice din ţară şi din străinătate;
 • prezidează şedinţele Consiliului;
 • semnează actele Consiliului;
 • supraveghează relaţiile dintre Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi camerele teritoriale ale executorilor judecătoreşti, precum şi relaţiile dintre camerele teritoriale ale executorilor judecătoreşti;
 • acordă sprijin camerelor teritoriale ale executorilor judecătoreşti în relaţiile lor cu autorităţile publice centrale şi locale;
 • exercită alte atribuţii prevăzute de prezenta lege şi de statut.
În lipsa preşedintelui Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, funcţiile acestuia sunt exercitate de vicepreşedintele Consiliului. Mandatul fostului președinte, Roman Talmaci, precum și cel al Consiliului, a expirat în data de 21 septembrie.