Colegiul de disciplină şi etică l-a demis, dar Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) consideră că trebuia să fie sancționat doar cu mustrare. Un procuror de la Procuratura municipiului Chişinău, Oficiul Rîșcani, care la sfârșitul lunii iunie, a fost eliberat din funcție de către Colegiul de disciplină şi etică, a contestat decizia la CSP și a obținut anularea ei. Acuzatorul de stat a invocat faptul că membrii Colegiului de disciplină şi etică nu au apreciat toate circumstanţelor cazului, și anume:
  • nu s-a ținut cont de reputația ireproşabilă în calitate de procuror, pe parcursul a 10 ani de activitate;
  • nu a ținut cont volumul mare de lucru, pe care l-a avut în instanța de judecată, timp de 6 luni, la reprezentarea acuzării, în privinţa la 28 inculpaţi;
  • nu au fost evaluate consecinţele în cazul eliberării sale din funcţia de procuror, etc.
De asemenea, procurorul a menționat că nu are condiţiile necesare de muncă, ca nu are consultant, acces la internet şi moldlex. Potrivit hotărârii Consiliului, procurorul a fost acuzat că nu a verificat în termenul stabilit de lege, de cel mult 15 zile, materialele dosarelor și acțiunile procesuale, efectuate de organul de urmărire penală în patru cauze penale. Totodată, s-a constat omiterea termenilor legali și tergiversarea urmăririi penale, admise de către procuror la instrumentarea a două cauze penale. De altfel, controlul a stabilit deficiențe în anchetă și în alte cinci cauze penale aflate în gestiunea procurorului, care nejustificat a admis tergiversarea acestora pe o perioadă mai mare de 30 de zile, neefectuând nici o acțiune pe dosar, în pofida faptului că dosarele au fost remise procurorului cu propunerea organului de urmărire penală de a înainta demers în instanța de judecată, în vederea obținerii autorizației pentru ridicarea informației privind convorbirile telefonice. Colegiul de disciplină și etică a semnalat îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu de către acuzator și la capitolul adoptarea unei soluții prevăzute de art.274 Cod de procedură penală. Astfel, s-a constat că procurorul nu a dispus o hotărâre finală pe 19 procese penale, înaintate cu propunerea de a refuza pornirea urmăririi penale, fiind în cele din urmă omis termenul de 30 de zile stabilit de lege. În cadrul verificărilor efectuate s-a mai constatat că procurorul nu s-a conformat indicațiilor legale ale procurorului ierarhic superior prevăzute în norma art.531 alin.(2) lit. a) Cod de procedură penală, de a prezenta spre control dosarele și procesele penale din gestiune, fapt care a determinat ridicarea acestora din biroul său de serviciu. În urma analizării cazului, Consiliul a ajuns la concluzia că procurorul și-a îndeplinit necorespunzător obligațiile de serviciu. Ținând cont de circumstanțele descrise în raport și traseul profesional al procurorului Consiliul a decis că ar fi proporțională și echitabilă aplicarea sancțiunii disciplinare sub formă de mustrare. Totodată, CSP a cerut Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor evaluarea extraordinară a performanțelor acestuia.