Comisia de licențiere în profesia de avocat a examinat cererile a 37 de persoane care și-au dorit să acceadă în avocatură în temeiul art. 10 alin. (2) din Legea cu privire la avocatură. Datele sunt prezentate de către Comisia de licențiere într-un rezumat al raportului de activitate pentru perioada 2017-2018, care va fi pus în discuție la Congresul avocaților din data de 5 octombrie. Potrivit datelor prezentate, Comisia a examinat următoarele cereri:
  • 9 – doctori în drept;
  • 14 – ex-procurori;
  • 14  - ex-judecători.
Comisia de licențiere a acceptat cererile în cazul a 32 de persoane. Cinci dintre ele au fost respinse pe motiv că nu au fost întrunite criteriile necesare. La fel, pe parcursul celor două sesiuni de examinare au fost admise, pentru a susține testul pentru stagiere, 242 de persoane. Dintre acestea, doar 153 de candidați au susținut examenul și au fost admise la stagiu. La examenul de calificare au fost depuse 202 de cereri și, în urma examenului, au fost admise în profesia de avocat 98 de persoane.