Autoritatea națională de prevenire și combatere a discriminării ar putea să-și schimbe denumirea din Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în Consiliul pentru egalitate. Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, Comisia drepturile omului și relații interetnice a examinat un proiect de modificare în acest sens. Totodată, modificările introduc dreptul instituției de sesizare a Curții Constituționale și precizează competențele Consiliului. Prerogativa de inițiere a procedurii către Înalta Curte va permite Consiliului evaluarea legilor generale, pe care le consideră că includ reglementări discriminatorii. La fel, sunt extinse criteriile de nediscriminare, este îmbunătățită colectarea de date în materia egalității, nediscriminării și diversității, precum și monitorizarea, evaluarea și raportarea anuală a rezultatelor. Potrivit proiectului, în scopul acordării asistenței științifico-analitice, pe lângă instituție poate fi creat un consiliu consultativ, format din reprezentanți ai societății civile, mediului academic și experți independenți. Acesta va oferi sugestii pentru planurile, prioritățile și activitățile Consiliului, pentru monitorizarea standardelor și asistarea la evaluarea activităților. Potrivit autorilor, modificările au fost elaborate în conformitate cu Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2017-2019. Proiectul urmează a fi examinat și votat de plenul Legislativului.