Uniunea Avocaților din Moldova (UAM) rămâne în continuare fără Secretar general. Consiliul UAM a decis să prelungească concursul până în data de 20 octombrie. Asta din cauza că una dintre cele două candidate nu a prezentat dosarul complet. Potrivit unor surse din cadrul Uniunii, la concurs s-au înscris Alina Popovici, care este șefă a Serviciului resurse umane și secretariat la ÎS ”Administrația de stat a drumurilor” și avocata Ludmila Tanasieva. Informația nu a fost confirmată însă de președintele UAM, Emanoil Ploșnița. Contactat de BizLaw, acesta a declarat că nu ne poate spune cine sunt candidații. Nu este prima dată când acest concursul este prelungit. Inițial termenul limită de depunere a dosarelor a fost stabilit pentru mijlocul lunii iulie. Ulterior, din lipsă de candidați a fost extins până în data de 15 septembrie. Potrivit Legii cu privire la avocatură, activitatea organizatorico-administrativă şi economico-financiară a Uniunii Avocaţilor este asigurată de către secretarul general. Acesta este angajat în funcţie de către Consiliul Uniunii Avocaţilor, în bază de concurs, pentru un termen de cinci ani, ce poate fi prelungit o singură dată. În funcţia de secretar general poate fi angajată persoana care are studii economice sau juridice superioare şi o vechime în activitate de cel puţin cinci ani. Secretarul general are următoarele atribuţii:
  • poartă răspundere pentru gestiunea economico-financiară a Uniunii Avocaţilor;
  • încheie acorduri şi contracte în numele Uniunii Avocaţilor;
  • ordonează cheltuielile bugetare ale Uniunii Avocaţilor;
  • organizează elaborarea, fundamentarea şi prezentarea la Congres a proiectului bugetului anual al Uniunii Avocaţilor;
  • prezintă Congresului raportul privind execuţia anuală a bugetului Uniunii Avocaţilor;
  • participă, fără drept de vot, la sesiunile Congresului şi la şedinţele Consiliului Uniunii Avocaţilor;
  • elaborează proiectul agendei şi pregăteşte materialele de lucru ale Congresului şi ale Consiliului Uniunii Avocaţilor, după consultare cu Consiliul;
  • angajează personalul secretariatului şi conduce activitatea acestuia;
  • organizează ţinerea evidenţei tuturor imobilelor din proprietatea sau din administrarea Uniunii Avocaţilor, precum şi a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acesteia;
  • îndeplineşte alte atribuţii la indicaţia Congresului şi a Consiliului Uniunii Avocaţilor.
Funcţia de secretar general este remunerată. Cuantumul remunerării este stabilit de Consiliul Uniunii Avocaţilor. Pe perioada mandatului, secretarul general nu este în drept să cumuleze alte funcţii sau activităţi remunerate, cu excepţia celor ştiinţifice şi didactice. Amintim că, UAM a rămas fără secretar general după ce Igor Moldovan a fost concediat după doar jumătate de an de activitate.Temei pentru demiterea acestuia ar fi servit Raportul Comisiei de cenzori care a constat că secretarul ar fi permis cheltuirea a peste 140 de mii de lei pentru organizarea sărbătorii de 8 martie, la un restaurant de lux din Capitală. Recent, acesta a anunțat că a dat în judecată Uniunea și a cerut restabilirea în funcție. Funcția de secretar general este temporar vacantă, iar persoana selectată ar urma să activeze până la revenirea din concediul de îngrijire a copilui a Marianei Romaniuc.