Poziția investiţională internaţională netă a Republicii Moldova a constituit, la sfârșitul lunii iunie, - (minus) 3,6 miliarde de dolari SUA. În decembrie 2017, acest indicator era de – (minus) 3,2 miliarde de dolari SUA. Astfel, soldul negativ s-a aprofundat cu 12.9 la sută față de indicatorii înregistrați la sfârşitul anului trecut. Datele provizorii au fost prezentate, recent, de către Banca Națională a Moldovei. Conform datelor, investițiile active, adică creanțele de care dispune Republica Moldova, au scăzut în prima jumătate a anului cu aproximativ 150 milioane de dolari SUA. Cea mai mare micșorare, de circa 250 milioane de dolari SUA, a fost înregistrată la categoria ”alte investiții”. Totodată, investițiile directe au crescut cu 3,68 milioane de dolari SUA, iar investițiile de portofoliu cu 0,24 milioane de dolari SUA. La compartimentul pasivelor, adică a angajamentelor externe asumate de Republica Moldova, s-a înregistrat o creștere de peste 269 milioane de dolari SUA și a constituit, la sfârșitul lunii iunie, peste 9,2 miliarde de dolari SUA. Cea mai mare fluxtuație, de +183,48 milioane de dolari SUA s-a înregistrat la categoria ”investiții directe” și +138,95 milioane de dolari SUA, la ”alte investiții. În scădere, cu peste 5 milioane de dolari SUA au fost investițiile de portofoliu și cu 0,5 milioane de dolari SUA, derivatele financiare. Potrivit Băncii Naționale, poziţia investiţională internaţională este un document de sinteză macroeconomică în care sunt evaluate stocurile acumulate de active (creanţe) şi de pasive (angajamente) externe ale unei economii faţă de celelalte economii ale lumii. Creanțele reprezintă resursele financiare pe care Republica Moldova urmează să le primească, în timp ce angajamentele sunt banii pe care țara noastră îi datorează.