Reguli noi pentru convocarea adunării rezidenților parcului pentru tehnologia informației ”Moldova It park”. Ministerul Economiei și Infrastructurii a prezentat pentru consultări publice un proiect care prevede modificarea și completarea Hotărârii Guvernului cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informației ”Moldova IT park”. Astfel, Administrația Parcului va putea convoca adunarea rezidenților Parcului pentru coordonarea chestiunilor generale privind administrarea Parcului, cu un preaviz expediat prin poșta electronică, cu cel puțin 10 zile înainte, care să conțină data, ora, locul şi ordinea de zi a adunării, cu anexarea materialelor pentru ordinea de zi. Adunarea se va desfășura cu prezența reprezentanților rezidenților Parcului, precum și prin reprezentarea la distanță, cu utilizarea aplicației software speciale. Adunarea se va considera deliberativă dacă la această participă, inclusiv la distanță, reprezentanții a cel puțin 25% din numărul total al rezidenților. Orice decizie a adunării rezidenților Parcului se aprobă cu votul, inclusiv votul la distanță, a cel puțin 50%+1 din numărul participanților la adunare. Rezultatele adunării rezidenţilor Parcului se consemnează într-un proces verbal, semnat de către președintele și secretarul adunării, precum și de către cel puțin trei participanți la adunare. Procesul verbal al adunării este expediat prin poșta electronică fiecărui rezident. În redacția actuală Regulamentul prevede că Administraţia convoacă adunarea rezidenţilor Parcului pentru coordonarea chestiunilor generale privind administrarea Parcului, cu un preaviz în scris cu cel puţin 15 zile înainte, care să conţină data, ora, locul şi ordinea de zi a adunării, cu anexarea materialelor pentru ordinea de zi. Adunarea poate fi ţinută prin corespondenţă sau în formă mixtă cu prezenţa reprezentanţilor împuterniciţi ai rezidenţilor Parcului. Orice decizie a adunării rezidenţilor Parcului se aprobă cu votul a cel puţin 50% din numărul total al rezidenților Parcului. Rezultatele adunării rezidenţilor Parcului se consemnează într-un proces verbal, semnat de către reprezentanţii împuterniciţi a cel puţin 50% din numărul total al rezidenților Parcului. Autorii inițiativei susțin că modificările sunt necesare pentru evita blocaje în activitatea Administrației parcului legate de dificultățile ce țin de convocarea și asigurarea cvorumului la adunările rezidenților parcului.