În cel de-al patrulea trimestru al anului, autoritățile vor scoate la vânzare valori mobiliare de stat pe piața primară în formă de înscrieri în conturi în sumă totală de 2,51 miliarde lei. Calendarul de desfășurare a licitațiilor a fost publicat de către Banca Națională a Moldovei. Valorile mobiliare de stat vor fi scoase la vânzare sub formă de:
  • bonuri de trezorerie pe termen de 91 de zile, 182 de zile și 364 de zile;
  • obligațiuni de stat pe termen de 2, 3 și 5 ani.
Cele 12 licitații vor fi organizate în perioada octombrie – decembrie. Amintim că, în trimestrul trei, volumul valorilor mobiliarea de stat scoase la vânzare pe piața primară a fost în sumă similară, de 2,51 miliarde de lei. Conform datelor statistice oficiale, în anul 2017 au fost organizate 76 de licitații prin care s-a oferit pe piața primară spre vânzare valori mobiliare de stat în sumă totală de 10,5 miliarde de lei. Totodată, cererea de VMS a constituit peste 16,2 miliarde de lei, adică de 1,5 ori mai mult decât oferta.