Companiile care vor obține statul de rezident în cadrul Parcurilor științifico-tehnologice și incubatoarelor de inovare (PȘT/II) vor beneficia de mai multe stimulente în activitate. Facilitățile sunt prevăzute de proiectul de lege cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare, examinat astăzi de Comisia economie, buget și finanțe. Astfel, companiile care vor decide să devină rezidente în cadrul PȘT/II vor putea primi în folosinţă gratuită bunurile imobile proprietate publică, oferite pentru crearea şi dezvoltarea parcului sau incubatorului. Totodată, pentru rezidenți vor exista reduceri la plata pentru locaţiune/arendă. Mai mult, în primii doi ani de activitate, companiile rezidente vor fi scutite de această plată. Vor fi susţinuți în special agenţii economici care implementează rezultatele cercetării şi noile tehnologii. Proiectul discutat de Comisie prevede și extinderea listei entităților care pot fonda parcuri științifico-tehnologice și incubatoare de inovare. Dacă până în prezent, acest drept îl aveau doar clusterele, acum și autoritățile publice centrale și locale, asociațiile create prin acord de asociere, instituțiile de învățământ superior vor dispune de această posibilitatea. De asemenea, va fi simplicată și procedura nemijlocită de creare a PȘT/II. Proiectul urmează a fi dezbătut și votat în plenul Parlamentului. În prezent, în Republica Moldova activează trei parcuri științifico-tehnologice și opt incubatoare de inovare. Activitatea acestora este reglementată de Legea nr. 138.