Parlamentul a menținut, în ședința de astăzi, votul exprimat anterior pentru transmiterea cu titlu oneros, a terenului Stadionului Republican din municipiul Chişinău, pentru construcția noului sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii (SUA). Astfel, se permite transmiterea cu titlu oneros, la preț de piață, a terenului cu suprafaţa de 5,1814 ha din str. Tighina, 12, municipiul Chişinău, proprietate publică a statului domeniul privat, pentru construcția sediului Ambasadei Statelor Unite ale Americii. Guvernul, pentru garantarea transmiterii cu titlu oneros a bunului imobil în proprietatea Statelor Unite ale Americii, va asigura:
  • determinarea valorii  bunului imobil;
  • negocierea prețului și semnarea contractului de vânzare-cumpărare a bunului imobil.
La fel, deputații au reexaminat și menținut votul adoptat anterior pentru completarea Codului Muncii cu norme care prevăd ca în data de 9 mai, pe lângă Ziua Victoriei, să fie sărbătorită și Ziua Europei. Proiectul a fost remis spre reexaminare de către șeful statului. Tot astăzi, plenul Legislativului a menținut votul exprimat anterior pentru modificarea  Codului audiovizualului, care stabilește unele sancțiuni aplicate radiodifuzorilor care au comis prima încălcare în reflectarea alegerilor de către mijloacele de informare. Potrivit art.93 alin. (2) din Constituție, preşedintele Republicii Moldova este în drept, în cazul în care are obiecţii asupra unei legi, să o trimită, în termen de cel mult două săptămâni, spre reexaminare Parlamentului. În cazul în care Parlamentul îşi menţine hotărârea adoptată anterior, preşedintele promulgă legea.