Avocații din Republica Moldova se convoacă, astăzi, la Congresul ordinar. Evenimentul a început la ora 9.00, la Casa Sindicatelor. Apărătorii delegați de Barouri pentru a participa la eveniment vor avea de discutat și aprobat mai multe subiecte. Pe ordinea de zi a evenimentului figurează următoarele subiecte:
  • audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Consiliului Uniunii Avocaților;
  • audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea secretarului general interimar al Uniunii Avocaților;
  • audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Comisiei pentru etică și disciplină;
  • audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat;
  • audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Comisiei de cenzori;
  • aprobarea execuţiei bugetare anuale a Uniunii Avocaţilor;
  • majorarea cuantumului taxei pentru examenele de admitere la stagiu, cuantumului taxei pentru examenele de calificare, cuantumului taxei pentru efectuarea stagiului profesional și cuantumului taxei de examinare a cererilor cu privire la admiterea în profesia de avocat a persoanelor specificate la art. 10, alin. (2) Legea cu privire la avocatură;
  • examinarea chestiunii privind eliberarea avocaților, cărora li s-au oferit titlului onorific ”Decan al avocaturii” și au atins vârsta de 70 de ani de la plata cotei de contribuție la formarea bugetului Uniunii Avocaților din RM;
  • aprobarea bugetului anual al Uniunii Avocaților pentru anul 2019.
Câți delegați participă la Congres? Cele patru barouri au desemnat, în total, 404 de apărători și 20 de delegați supleanți, pentru a participa la Congresul ordinar al avocaților. La reuniune, cei mai mulți apărători vor fi din cadrul Baroului Chișinău. Mai exact, au fost delegate 336 de persoane. Altele șapte au fost incluse în lista delegaților supleanți. Totodată, Baroul Bălți va avea 44 de delegați și 13 supleanți, Baroul Cahul – 11, iar Baroul Comrat – 13. Listele complete pot fi accesate aici. Amintim că, inițial Congresul trebuia să aibă loc în data de 8 iunie. Totuși, ulterior Consiliul Uniunii Avocaților a decis să amâne întrunirea pentru data de 5 octombrie. Potrivit președintelui UAM, Emanoil Ploșnița, decizia a fost luată pentru că nu a fost respectată procedura de convocare și nu au fost publicate la timp ordinea de zi și materialele ce urmau să fie examinate.