Soția unui angajat CNA a atacat în instanță instituția după refuzul acesteia de a-i achita indemnizația lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani. Aceasta a invocat că se afla la întreținerea soțului său, ofițer de investigații la CNA, după ce a demisionat din inițiativă proprie de la o companie. După cererea prealabilă adresată CNA, instituția a refuzat să-i achite indemnizația, motivând că de această beneficiază doar colaboratorii Centrului, nu şi soţiile acestora. Prin urmare, femeia s-a adresat în instanță. Aceasta și-a întemeiat cererea pe prevederile alin. (10), art.40 din Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție, care statuează că angajații Centrului beneficiază de „indemnizaţie de maternitate, inclusiv pentru soţia aflată la întreţinerea colaboratorului”. Același articol prevede la un alt punct „indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vârstei de 3 ani”, fără specificarea faptului că și soția colaboratorului beneficiază de aceasta, temei în baza căruia CNA și-a argumentat refuzul. Totuși, atât prima instanță, cât și cea de Apel a decis că refuzul CNA a fost ilegal și a obligat instituția să achite lunar, câte 30% din salariul mediu lunar al angajatului lor, pentru perioada 2 decembrie 2017 - 1 decembrie 2020. Mai mult, CNA a fost obligat și să suporte cheltuielile judiciare. Magistrații au ajuns la concluzia că în condiţiile în care reclamanta nu este angajată în câmpul muncii și neasigurată social în alte condiţii, iar soțul său este unicul  întreţinător,  anume Centrului Naţional Anticorupţie îi revine obligaţia de a-i stabili, calcula şi achita reclamantei plata îndemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului.