Astăzi are loc examenul de admitere la stagiu în avocatură. Testarea are loc la Academia de Studii Economice din Moldova. În această sesiune, 124 de persoane au depus cereri pentru înscrierea la examenul de admitere la stagiu profesional în avocatură. Comisia de licențiere a decis, însă, să nu-i admită pe toți. Potrivit unei hotărâri a membrilor acesteia au fost acceptate solicitările a 116 persoane, respectiv, opt dosare au fost respinse. Potrivit Statutului profesiei de avocat, examenul de admitere la stagiul profesional constă în completarea unui test care va însuma 400 de subiecte, dintre cele 1.000 publicate pe pagina oficială a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova. Testul va fi identic pentru toţi candidaţii prezenţi la examen. Susţinerea testului se va face în formă scrisă. Fiecare subiect va avea trei răspunsuri posibile şi candidatul va alege un singur răspuns corect prin bifarea acestuia. După bifarea unei variante de răspuns, candidatul nu are dreptul să-şi modifice opţiunea. În cazul în care a fost bifată mai mult decât o variantă, răspunsul candidatului se consideră greşit. Timpul rezervat pentru îndeplinirea testului este de trei ore astronomice. Preşedintele Comisiei este obligat să anunţe ora la care se încheie proba de examinare şi să avertizeze candidaţii cu 15 minute înainte de expirarea timpului. Se consideră că a promovat testul candidatul care a răspuns corect la cel puţin 350 de subiecte. După încheierea examenului şi predarea tuturor lucrărilor de către candidaţi, Secretarul Comisiei efectuează cifrarea testelor în baza fişei de examinare. Cifrul se indică atât pe lucrare, cât şi pe fişa de examinare. Fişele de examinare se separă de lucrări şi se păstrează într-un plic sigilat la secretarul Comisiei până la verificarea testelor.