Moldovenii, care vor solicita perfectarea pașaporului, vor primi actul cu un termen de valabilitate de 10 ani, și nu șapte cât a fost până în prezent. Modificările efectuate la Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte sunt de astăzi în vigoare. Prin urmare, pașaportul cetățeanului Republicii Moldova va avea un termen de valabilitate de zece ani pentru persoanele care au atins vârsta de 16 ani. Totodată, pașapoartele eliberate copiilor sub vârsta de șapte ani vor avea termenul de valabilitate de patru ani, iar în cazul tinerilor cu vârsta cuprinsă între șapte și 16 ani, de șapte ani. De asemenea, din pașaport, inclusiv din cel diplomatic și cel de serviciu, și din buletin, a fost exclusă mențiunea despre grupa sangvină a persoanei. Autorii proiectului au specificat că grupa sangvină nu este un identificator unic al persoanei fizice, deoarece aceeași grupă de sânge o au mai multe persoane. Totodată, actele de identitate nu vor mai conține mențiuni privind naționalitatea posesorului. Un alt set de modificări se referă la aplicarea semnăturii reprezentantului legal în actele de identitate, în special când numele minorului nu corespunde cu numele reprezentantului legal. Noile modificări prevăzt aplicarea în exclusivitate a semnăturii titularului care a împlinit vârsta de 14 ani – vârstă prevăzută pentru dobândirea capacității de exercițiu limitată. Iar în cazul titularului cu vârsta sub 14 ani și al celui care nu poate aplica semnătura sa, se va aplica un simbol special în condițiile prevăzute de Guvern.