După ce Curtea Constituțională a declarat drept neconstutițional textul din art. 43 alin. 5 din Legea avocaturii ”…în partea ce ţine de procedura de organizare a examenelor. Calificativul acordat nu poate fi contestat”, o persoană a încercat să-și facă dreptate, chiar dacă Curtea Supremă de Justiție a emis o decizie în privința sa încă în anul 2015. Și anume, acesta a depus o cerere de revizuire a deciziei CSJ, invocând că instanța a aplicat o normă declarată neconstituțională. Reclamantul a spus că pe parcursul examinării dosarului său a înaintat o cerere cu privire la ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 43 alin. (4) al Legii cu privire la avocatură, şi anume în privinţa sintagmei ,”Calificativul acordat nu poate fi contestat”. Aceasta a fost respinsă atunci de magistrați. Curtea Supremă de Justiție a respins cererea de revizuire. Magistrații au spus că în conformitate cu art. 3 alin. (1) Cod de procedură civilă, instanţele judecătoreşti aplică legile procedurale civile în vigoare la data judecării cauzei civile. Totodată, în decizia din 2015, instanța supremă nu s-a pronunţat asupra fondului dosarului, iar hotărârile judecătoreşti, care nu se referă la fondul cauzei, precum şi deciziile emise în privinţa acestora, nu se supun revizuirii. Conform deciziei CSJ, reclamantul s-a plâns inițial că în anul 2013 când a fost admis la examenul pentru admiterea în profesia de avocat, în timp ce răspundea la întrebările puse, membrii Comisiei de licențiere vorbeau la telefon și încercau să-l intimideze. Astfel, persoana a solicitat anularea deciziei de neacordare a licenței, dar și constatarea încălcării procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de admitere în profesia de avocat, la etapa a doua. Examinând dosarul, toate instanțele au respins pretențile înaintate.