Inspectoratul Național al Poliției de Frontieră (INPF) nu a găsit încă partenerul privat pentru construirea unui complex locativ de serviciu pe un teren din capitală. Instituția a anunțat în acest sens concurs repetat de parteneriat public-privat pentru agenții economici interesați. Compania selectată urmează să contruiască complexul locativ pe un teren de 0,3984 ha, amplasat pe strada Grenoble 111 A. Cerințele față de ofertanți și datele care urmează a fi incluse în ofertă, precum și criteriile de eligibilitate și evaluare a ofertelor sunt stabilite în documentația-standard, care poate fi obținută contra unei taxe nerambursabile de 1.000 de lei. Taxa solicitată anterior a fost de 3.000 de lei. Agenții economici interesați pot depune ofertele până la data de 11 decembrie la adresa juridică a INPF. Durata parteneriatului public-privat se stabilește pentru o perioadă de 48 luni în cazul transferării în proprietatea Poliției de Frontieră a spaţiilor locative din cadrul complexului locativ, care urmează a fi construite pe terenul transmis. În cazul în care agentul economic va transfera în proprietatea Poliției de Frontieră alte complexe locative finalizate și date în exploatare, care îi aparțin, acest lucru va trebui efectuat în termen de șase luni.