După ce și-a întors banii plătiți în avans pentru serviciile neprestate, o persoană a cerut despăgubiri pentru faptul că banii au fost întorși cu întârziere. Și anume, bărbatul a spus că banii i-au fost întorși cu o întârziere de 956 de ore. Prin urmare, despăgubirile cerute au fost de 81.260 lei. Asta în timp ce avansul achitat a fost de 850 de lei. Conform art. 32 alin. (2) a Legii privind protecţia consumatorilor, în cazul încălcării termenelor stabilite de începere şi finalizare a prestării serviciului (executării lucrării) sau termenelor noi fixate de consumator, prestatorul (executantul) achită consumatorului pentru fiecare zi (oră, dacă termenul a fost stabilit în ore) depăşită o penalitate în mărime de 10% din preţul serviciului (lucrării). Totuși, pârâtul a susținut în fața instanței de judecată că norma se aplică doar în situaţiile când prestatorul a încălcat termenul de începere şi/sau finalizare a prestării serviciului, adică atunci când, cu siguranță a început prestarea serviciului. Prin urmare, în opinia acestuia, amenzile nu pot fi aplicate în această clauză. Examinând dosarul, prima instanță a admis partial solicitarea și a dispus încasarea din contul companiei a sumei totale de 28.586,66 lei, sumă în care se includ și cheltuielile pentru asistența judiciară. Decizia a fost menținută, ulterior, de Curtea de Apel Chișinău, dar și de către Curtea Supremă de Justiție.