Uniunea Avocaților a publicat orarul prealabil al instruirilor inițiale și continue pentru avocați și stagiari, planicate de Centrul de Instruire a Avocaților pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2018. La instruirile organizate în această perioadă, apărătorii vor fi familiarizați cu procedurile în fața CEDO, noile modificări la Codul de procedură civilă, judecarea recursurilor împotriva hotărârilor instanțelor de apel în cauze penale, tehnicile de pregătire și prezentare în fața instanței de judecată și alte tematici. Sesiunile de instruire vor fi efectuate de judecători și avocați. Subiectele pentru discuții au fost propuse inclusiv de avocați și stagiari. Primul seminar este preconizată pentru data de 29 octombrie. Orarul detaliat poate fi consultat aici. Pe parcurs, acesta a fi completat cu seminarele în curs de elaborare. Centrul de Instruire a Avocaților organizează instruiri continue și inițiale ale avocaților și stagiarilor în scopul perfecționării profesionale a acestora.