Uniunea Avocaților din Moldova a depus un recurs în interesul legii la Curtea Supremă de Justiție. Motivele pentru care a fost declarat recursul în interesele legii a fost aplicarea neuniformă de către instanțele judecătorești a prevederilor art. 439”Confiscarea specială” din Codul contravențional, precum și a dispozițiilor art. 162 ”Hotărârea cu privire la corpurile delicte adoptată la soluționarea cauzei penale” din Codul de procedură penală la examinarea cauzelor contravenționale intentate în baza alin. (10) art. 287  ”Încălcarea regulilor vamale” din Codul contravențional. Analiza practicii judiciare denotă că problema de drept a fost soluționată diferit, în timp ce Curtea de Apel Chișinău și Curtea de Apel Cahul (în calitate de instanțe de recurs în cauze contravenționale) au decis că trebuie de confiscat mijlocul de transport folosit la comiterea contravenției prevăzute la alin. (10) art. 287 Cod contravențional. Curtea de Apel Bălți, dimpotrivă, în majoritatea cazurilor a stabilit că o astfel de măsură contravine principiului proporționalității și, prin urmare, ar încălca dreptul de proprietate. Uneori, chiar același complet din cadrul Curții de Apel Bălți, la intervale de timp relativ scurte, a pronunțat hotărâri contradictorii. Recursul în interesele legii a fost elaborat la inițiativa avocaților din raionul Ungheni, care au prezentat mai multe decizii a Curții de Apel Bălți pentru confirmarea aplicării neuniforme a prevederilor art. 439Cod contravențional și dispozițiilor art. 162 din Codul de procedură penală la judecarea cauzelor contravenționale intentate în baza alin. (10) art. 287 Cod contravențional. Uniunea Avocaților a solicitat Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova avizul cu privire la confiscarea specială în cauzele contravenționale intentate în baza alin. (10) art. 287 din Codul contravențional. Astfel, Uniunii Avocaților solicită constatarea faptul că aplicarea neuniformă, divergentă, iar uneori și abuzivă a reglementărilor legale, referitoare la confiscarea contravalorii corpurilor delicte de către Serviciul Vamal și de către instanțele judecătorești, în domeniul contravențiilor vamale prevăzute de art. 287 alin. (8), (10) și (11) din Codul contravențional și a infracțiunilor prevăzute de art. 248 din Codul penal, este soluționată în mod diferit de către instanțe prin hotărâri irevocabile. La fel, se solicită stabilirea modului unitar de interpretare și aplicare a dispozițiilor legale referitoare la aplicarea sancțiunilor contravenționale și penale de confiscare a corpurilor delicte (în special a bunurilor utilizate sau destinate pentru săvârșirea contravențiilor și infracțiunilor) sau a contravalorii lor în cazul contravențiilor și infracțiunilor vamale. UAM mai cere identificarea echilibrului între ”privarea” de dreptul de proprietate și imperativul combaterii faptelor ce atentează la securitatea vamală – proporționalitatea între sarcina individuală excesivă a persoanei și confiscarea bunurilor. Mai mult, o altă solicitare se referă la identificarea rolului mijlocului de transport la trecerea ilegală peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor, a obiectelor sau a altor valori, ignorând controlul vamal. Recursul în interesul legii poate fi citit integral aici.