Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins cererea de chemare în judecată depusă de un procuror împotriva Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) și Colegiului de disciplină şi etică de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor, care în decembrie 2017 a decis să-l sancționeze disciplinar pe procuror, eliberându-l din funcție. Acuzatorul a solicitat instanței supreme anularea hotărârii de eliberare de funcție cu încetarea procedurii disciplinare, însă cererea a fost respinsă, hotărârea CSJ fiind irevocabilă. Procurorul a fost eliberat din funcție prin decizia Colegiului după ce în privința lui a fost inițiată o cauză penală pentru corupere pasivă, cauză în care a fost ulterior achitat. Acuzatorul ar fi  acceptat mai multe întâlniri și discuții cu o persoană de la care a pretins bani, oferindu-i, totodată, consultații despre cum să evite răspunderea penală și creându-i convingerea că poate adopta o soluție favorabilă în schimbul unei recompense bănești. Colegiul de disciplină al CSP a stabilit că abaterea disciplinară admisă de procuror constă în încălcarea standardelor de conduită impuse procurorilor. Colegiul a mai notat că procurorul a creat, prin acțiunile sale, aparența nerespectării principiului legalității în activitate. Hotărârea Colegiului disciplinar a fost contestată de procurorul vizat și la Consiliul Superior al Procurorilor. Acuzatorul a invocat atunci faptul că în privința lui a fost pronunțată o decizie de achitare, însă CSP i-a respins contestația, menținând hotărârea cu privire la eliberarea sa din funcție. CSP a notat că decizia de achitare a fost pronunțată de prima instanță și nu este una definitivă, fiind pasibilă apelului și recursului. Nici CSJ nu i-a oferit procurorului șansa de a revenit în sistem. Magistrații au respins cererea acuzatorului cu privire la anularea hotărârii Colegiului de disciplină și a hotărârii CSP prin care aceasta a fost menținută.