O persoană, care a încheiat un contract de investiție cu o companie de construcții, a obținut în instanță declararea caracterului abuziv al unei prevederi contractuale. Reclamantul a avut și pretenții de ordin financiar, însă acestea au fost respinse. Clauza contestată viza modul de calculare a penalităților în cazul întârzierii dării în exploatare a blocului de către compania Basconslux. Potrivit acesteia, beneficiarul avea dreptul să primească despăgubiri financiare, dacă compania încălca termenul respectiv cu mai mult de șase luni, penalitatea constituind 0,05% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere, ”dar nu mai mult de 5% din prețul contractului”. Astfel, persoana a contestat sintagma ”dar nu mai mult de 5% din prețul contractului”. Reclamantul a contestat și o clauză care prevedea montarea de către Basconslux a ușii și ferestrelor de tip termopan la balcon, deoarece acest lucru nu s-ar fi realizat. Proprietarul și-a instalat singur obiectele respective, solicitând și compensarea cheltuielilor. De asemenea, reclamantul nu ar mai fi primit locul de parcare, prevăzut de contract. Persoana a solicitat în instanță încasarea de la Basconslux a penalității de întârziere în valoare de peste 1,7 milioane de euro, precum și prejudiciu moral de 10 mii de lei. Inițial, investitorul a adresat pretențiile companiei contractante, dar Basconslux le-a respins, făcând trimitere la un contract de societate civilă și un acord adițional, încheiat cu Procuratura Generală, prin care termenul de dare în exploatare a blocului finit a fost prelungit. Reclamantul a susținut însă că cele două documente nu se răsfrâng asupra contractului încheiat de el cu Basconslux. În urma examinării pretențiilor de către instanța de fond, s-a admis doar pretenția privind declararea abuzivă a clauzei privind modul de calculare a penalităților. În acest sens, s-a menționat că, potrivit art. 32 (27) alin. (2) al Legii privind protecția consumatorilor, în cazul încălcării termenelor stabilite, prestatorul achită consumatorului pentru fiecare zi (oră, dacă termenul a fost stabilit în ore) depăşită o penalitate în mărime de 10% din preţul serviciului (lucrării). În același timp, contractul cu Basconslux prevedea că această penalitate nu poate depăși 5% din valoarea contractului. Pretenţia privind încasarea penalităţii contractuale a fost respinsă ca tardivă, iar pretenţiile privind încasarea prejudiciului material şi moral s-au respins ca neîntemeiate. Instanța de apel a menținut decizia primei instanțe. Hotârârea este cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție.