Vecinii care au reușit să rezolve un conflict de zeci de ani, apelând la legi, mama care a putut să-și revadă copiii, copiii care au intrat în proprietatea casei părintești după ce au urmat pașii legali – toate sunt rezultatele sistemului asistenței juridice garantate de stat, de care populația Republicii Moldova beneficiază în ultimii zece ani. Pentru a pune în dezbatere lecțiile învățate de Republica Moldova în acești 10 ani, precum și experiențele internaționale privind accesul grupurilor sociale la serviciile juridice primare și abilitarea juridică a populației, la Chișinău, în aceste zile, are loc Forumul Internațional Moldova – Macedonia: Asistența Juridică Garantată de Stat și Abilitarea Juridică a Populației. Evenimentul a întrunit peste 150 de practicieni și experți din structuri guvernamentale și non-guvernamentale din Republica Moldova, Macedonia, Georgia, Lituania, Ucraina, Sierra Leone, Nepal, Mongolia etc. Forumul este organizat de către Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat și Fundația Soros-Moldova, în parteneriat cu Fundația pentru o Societate Deschisă din Macedonia, cu prilejul aniversării a 10 ani de implementare a Asistenței Juridice Garantate de Stat din Republica Moldova. Legea cu privire la asistența juridică garantată de stat a fost adoptată în anul 2007, pornind de la ideea că asistența juridică efectivă constituie un element de bază al accesului la justiție, iar statul are obligația de a garanta asistența juridică persoanelor care nu dispun de mijloace financiare suficiente pentru a-şi angaja un avocat. Actul normativ a intrat în vigoare la 1 iulie 2008. Potrivit directorului executiv al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS), Lilian Darii, acest tip de servicii era un fenomen juridic complex, necunoscut de legislația Republicii Moldova până în momentul adoptării. ”Legea a constituit fundamentul creării unui nou sistem de asistență juridică garantată de stat în Moldova, aducând mai multe inovații: un nou model de management al sistemului, diversificarea tipurilor de asistență juridică garantată de stat şi a categoriilor de persoane autorizate să o acorde, instituirea unui mecanism de monitorizare a calității serviciilor acordate, abordarea strategică a domeniului”, a precizat Lilian Darii. Adoptarea acestei legi a putut fi realizată grație conlucrării eficiente dintre autoritățile publice, societatea civilă şi experții internaționali. Pe lângă aceasta, la inițiativa şi cu susținerea Fundaţiei Soros-Moldova, în Chișinău a fost instituit un birou al avocaților publici cu titlu de proiect pilot. Scopul acestuia a fost de a testa modelul de avocați publici în contextul local, modelul de acordare a asistenței juridice după o formulă nouă, precum şi colectarea datelor statistice pentru reformarea sistemului de asistență juridică garantată de stat. ”Cu regret, o bună parte din populația țării noastre încă nu-și poate permite să beneficieze de asistență juridică calificată, din aceste considerente mecanismul creat acum 10 ani cu sprijinul Fundației Soros-Moldova rămâne a fi un instrument de bază în eforturile comune ale autorităților publice și ale societății civile de a asigura accesul la justiție”, a menționat Nicolae Eșanu, Secretar de Stat, Ministerul Justiției. ”Abilitarea juridică este un instrument esențial pentru procesele democratice și cele legate de construcția statului de drept și a unei democrații veritabile. Acum trei ani, 12 țări din Asia, Europa și America, printre care și Republica Moldova, și-au unit eforturile pentru a transpune în realitate acest concept. Cu toate că Moldova are un sistem funcțional de asistență juridică garantată de stat, ce prevede și asistența juridică primară prestată de rețeaua para-juriștilor comunitari, avem foarte multe de învățat de la țările partenere, printre care și Macedonia, mai ales în ceea ce privește implicarea societății civile în acordarea serviciilor de abilitare juridică. Acest forum este despre cum putem genera idei și construi parteneriate durabile cu guvernele noastre pentru a avansa abilitarea juridică pe scara ierarhică a necesităților primordiale sociale, economice și juridice. Pentru că accesul la asistența juridică garantează, în primul rând, egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii”, a declarat Victor Munteanu, director al Departamentului Justiție și Drepturile Omului, Fundația Soros-Moldova. Acordarea asistenței juridice garantate de stat este asigurată de către patru Oficii teritoriale ale CNAJGS, cu sediul la Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat. Accesul la justiție este oferit atât cetățenilor Republicii Moldova, cât și cetățenilor străini și apatrizilor în cauzele ce țin de competența autorităților şi instanțelor judecătorești ale Republicii Moldova, inclusiv solicitanții de azil și refugiații. Serviciile de asistență juridică primară au fost extinse din anul 2013 prin instituirea rețelei de para-juriști la nivel național şi create premise pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat de către asociațiile obștești. Spectrul de servicii de asistență juridică garantată de stat s-a dezvoltat, acoperind toate tipurile de cauze examinate în justiție, atât cele penale, cât și cele civile. În ultimii zece ani, au fost înregistrate circa 400 de mii de cazuri de acordare a asistenței juridice calificate și primare garantate de stat, numărul beneficiarilor fiind în continuă creștere. În prezent, 460 de avocați acordă asistența juridică calificată, printre care 16 avocați publici. Asistența juridică primară este oferită populației prin intermediul rețelei de para-juriști, constituite din 52 de persoane, care acoperă peste 60 de localități rurale și urbane din țară.