Pedepsele mai dure fac oamenii mai duri. O spune magistratul Victor Sandu de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, specializat pe cauze penale. Având destinele oamenilor în mâna sa, judecătorul susține că ar opta mai des pentru aplicarea măsurilor alternative arestării preventive. Care sunt provocările meseriei de judecător în domeniul penal, ce emoții apar în momentul când este pronunțată o sentință de condamnare, care sunt cele mai dificile cauze de examinat și ce fac judecătorii în timpul lor liber, aflați din interviu.

BizLaw: Dle Sandu, sunteți în sistemul judecătoresc de aproape patru ani. Cum ați ajuns să alegeți acest domeniu. Din câte cunosc, inițial ați făcut stagiu în avocatură.

Victor Sandu: Nu am visat de mic copil să fiu judecător, chiar deloc. Totuși, spiritul dreptății l-am avut mereu drept ghid în viață. Mereu am vrut și încă vreau să trăiesc într-o societate în care oamenii se simt în siguranță. În funcția de judecător nu am ajuns imediat după facultate. Am încercat să simt pe pielea mea ce înseamnă avocatura sau munca în poliție. Anume așa cred că poți să-ți dai seama dacă vrei sau nu să ajungi într-un anumit post - experimentând mai multe profesii. Plus, cred că este mult mai eficient ca o persoană care ajunge judecător să aibă experiență și în alte domenii.

BizLaw: Sunteți specializat pe dosare penale. De ce anume acest domeniu?

Victor Sandu: Pentru că dreptul penal este o disciplină juridică complexă și exactă. Aici ar fi potrivit proverbul ”Poate și cu Dacă nu au prietenit niciodată”. Când se pare că ultimul cuvânt a fost spus, abia atunci se descoperă că s-a mai născut o perspectivă a unor noi orizonturi. Este exact ceea ce îmi alimentează motorul meu motivațional în activitatea de judecător.

Trebuie să constat că atașamentul meu profesional față de dreptul penal se mai datorează dedicației profesorilor din universitate. Râvna acestora față de explorarea dreptului penal ne stăpânea pe noi, studenții, în întregime. De atunci am știut că viitorul meu profesional va fi într-o strânsă prietenie cu această ramură de drept, ceea ce, de fapt, s-a și întâmplat. Recunosc că este dificil să decizi în cazul anumitor dosare penale voluminoase la care a lucrat o echipă întreagă de specialiști. Mie îmi revine sarcina să înfăptuiesc justiția, însă această etapă face parte din splendoarea meseriei de judecător, fiind și cea cu greutate, pe care mi-am asumat-o cu bună știință.

Bizlaw: Cum au fost acești ani de activitate? Dvs. faceți parte din categoria judecătorilor tineri. Cum ați fost primit de colegii cu mai multă experiență în sistem?

Victor Sandu: În momentul în are am călcat pragul judecătoriei și mi-am cunoscut colegii toate teoriile pe care le aveam deja create s-au risipit. Am fost tratat cu bunăvoință și cu disponibilitate necondiționată de a mi se oferi ajutor și susținere promptă. Pe această cale le mulțumesc colegilor și îmi exprim înaltele mele considerațiuni.

Bunele practici preluate de la ei sunt dispus să le pun în practică, la rândul meu, atunci când o să-mi vină timpul și dreptul să trec de partea celor cu experiență. Până atunci însă este mult de muncă și sunt foarte multe lucruri care trebuie să fie învățate.

BizLaw: O problemă de care se plâng avocații, în mod special, este faptul că judecătorii aplică aresturile pe bandă rulantă. Dvs. cum aplicați această măsură? Pe ce argumente vă bazați atunci când dispuneți arestul sau prelungirea arestului?

Victor Sandu: Ați atins un subiect extrem de sensibil și controversat care necesită a fi abordat la modul cel mai serios și practic. Fiind specializat în dosare penale, aplicarea/prelungirea arestului preventiv este, pe alocuri, absolut inevitabilă. În pofida disputelor vociferate de pe mai multe platforme, trebuie să recunoaștem că la aplicarea arestului, legiuitorul obligă ca această decizie să fie bazată pe legislația națională și standardele impuse de Convenția Europeană cum ar fi legalitatea arestului, existența unei bănuieli rezonabile, necesitatea aplicării/prelungirii arestului, prezența unui risc, proporționalitatea, rezonabilitatea, cât și imposibilitatea aplicării măsurilor preventive de alternativă arestării.

Pe de altă parte, noi judecătorii suntem absolut conștienți de imperativul legal potrivit căruia arestarea este o măsură excepțională. Prin urmare, arestarea poate fi dispusă numai în anumite cazuri și numai pentru anumite motive care trebuie arătate în mod concret și convingător în încheierea instanței de judecată.

Acest subiect nu poate fi generalizat prin critici la pachet, or fiecare subiect poate avea abordări separate și minuțios chibzuite.

BizLaw: În ce măsură optați pentru aplicarea măsurilor alternative arestului: cum ar fi controlul judiciar sau liberarea provizorie pe cauțiune?

Victor Sandu: În funcție de situație. Cu toții sesizăm că țara noastră progresează într-un ritm destul de alert. Acest progres nu ocolește nici tendința de umanizare a sistemului sancţionator al statului care a fost îmbogăţit şi lărgit cu măsuri alternative de privaţiune a libertății. În procesul meu de pregătire profesională, deseori consult atât doctrina română, pe de o parte, cât și cea promovată de doctrinarii ruși, pe de o altă parte.

Totuși, personal aș opta mai des pentru aplicarea măsurilor alternative arestării preventive.

BizLaw: În opinia dvs. este fondată nemulțumirea avocaților că aresturile sunt aplicate în mod abuziv?

Victor Sandu: Le înțeleg nemulțumirea și consider că au tot dreptul la o opinie. Consider că atâta timp cât acest subiect nu va fi tratat la pachet și însoțit de critici, cred că argumentele lor trebuie auzite.

Dar nu în ultimul rând aceștia trebuie să se pună și în locul judecătorului care în anumite cazuri nu are posibilitatea, conform legislației și circumstanțelor cauzei, să aplice o altă măsură preventivă alternativă arestului.

BizLaw: Explicați-ne în ce cazuri se aplică arestul. Care sunt acele situații când în niciun caz persoana nu ”scăpa” cu arest la domiciliu sau eliberare sub control judiciar?

Victor Sandu: Aici legea ne vorbește expres că arestul se aplică doar atunci când persoana este învinuită de săvârşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de trei ani și există suficiente temeiuri rezonabile de a presupune că învinuitul/inculpatul ar putea să se ascundă de instanţă, să împiedice stabilirea adevărului în procesul penal ori să săvârşească alte infracţiuni.

La soluţionarea chestiunii privind necesitatea aplicării măsurii preventive instanţa de judecată ia în considerare caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei incriminate.

Persoana inculpatului, vârsta şi starea sănătăţii lui, ocupaţia lui, situaţia familială şi prezenţa persoanelor întreţinute, starea lui materială, prezenţa unui loc permanent de trai precum și alte circumstanțe esențiale cazului.

BizLaw: Ați ridicat din oficiu excepția de neconstituționalitate pentru prevederile din Codul de procedură penală, intrate în vigoare la mijlocul lunii august. Ce a stat la baza acestei decizii?

Victor Sandu: Prin esenţa sa, excepţia de neconstituţionalitate constituie o garanţie constituţională a drepturilor şi libertăţilor conferite cetăţenilor, pentru apărarea lor împotriva unor eventuale atentate ale legiuitorului prin instituirea unor reguli neconstituţionale concrete. Astfel, controlul concret de constituţionalitate pe cale de excepţie constituie singurul instrument prin intermediul căruia cetăţeanul are posibilitatea de a acţiona pentru a se apăra împotriva legislatorului însuşi, în cazul în care, prin lege, drepturile sale constituţionale sunt încălcate. Curtea Constituţională menţionează că dreptul de acces al cetăţenilor prin intermediul excepţiei de neconstituţionalitate la instanţa constituţională reprezintă un aspect al dreptului la un proces echitabil. Această cale indirectă, care permite cetăţenilor accesul la justiţia constituţională, oferă de asemenea, posibilitate Curţii Constituţionale, în calitatea sa de garant al supremaţiei Constituţiei, să-şi exercite controlul asupra puterii legiuitoare cu privire la respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

Această sesizare a fost luată în exclusivitate de faptul că după părerea mea prevederile noi (art. 185 alin. (1) Cod procedură penală) sunt neconstituționale și încalcă grav principiile CEDO și Constituția Republicii Moldova. În limitele dezideratul constituțional, prevăzut de art. 23 alin. (2) al Constituției Republicii Moldova, consider că textul art. 185 alin. (1) Cod procedură penală, nu corespunde criteriilor de calitate a normei de drept: previzibilitate, precizie și claritate,și ca efect, este incompatibilă cu norma constituțională.

BizLaw: Dvs trebuia să fiți evaluat încă din primavara acestui an. De ce s-a amânat acest proces?

Victor Sandu: Da, într-adevăr în acest an urmează a-mi fi evaluate performanțele profesionale însă amânarea ședințelor a avut loc din mai multe motive care nu au depins de mine. M-am accidentat grav la picior în timpul unui meci de fotbal, după care am beneficiat de concediu ordinar de odihnă, precedat ulterior de niște sesiuni preparatorii în cadrul programului Erasmus+, grație căruia am avut ocazia de a merge și a mă pregăti la una din cele mai prestigioase universități din Spania, pentru teza de doctor.

Această evaluare a performanțelor comportă în sine sentimente profunde și trăiri de necomparat. Țin totuși să precizez că sunt o persoană care reacționează absolut sănătos la orice formă de critică și evaluare, fără loc de echivoc, ceea ce mă determină să muncesc și mai mult asupra mea. Chiar îmi doresc o evaluare comprehensivă care să mă ghideze ulterior pe calea mea profesională ca să devin un profesionist în ceea ce fac.

BizLaw: Vă rog să ne explicați care este procedura de evaluare a unui judecător? Ce presupune, ce trebuie să facă un magistrat?

Victor Sandu: Până a purcede la elucidarea aspectului de evaluare vreau totuși să specific că această formă de analiză nu este una cu tentă de frică sau frustrare personală. Cu părere de rău predomină stereotipul potrivit căruia judecătorii ar trebui să-și facă griji odată ajunși în prag de evaluare. Categoric greșită abordare. Haideți să vedem ce ne arată geneza managementului performanței care este nimic altceva decât un proces continuu de analiză a performanţei individuale şi organizaţionale pentru a identifica barierele sau problemele apărute şi de intervenţie la timpul potrivit pentru a îmbunătăţi rezultatele şi a asigura performanţa dorită. Așadar, orice formă de evaluare nu este nimic altceva decât tendința de îmbunătățire a unor rezultate și de obținere a performanțelor dorite.

Procedura de evaluare a performanțelor judecătorului presupune analiza modului cum acesta îşi îndeplineşte activităţile profesionale curente, pentru a aprecia comportamentele şi acţiunile profesionale îndeplinite la un nivel adecvat cerinţelor profesionale şi pentru a identifica modurile de acţiune profesională în care judecătorul are nevoie de perfecţionare şi autodezvoltare.

BizLaw: Unii colegii, numiți în aceea perioadă cu dvs., au reușit să candideze pentru funcții administrative. Dvs aveți asemenea planuri?

Victor Sandu: Cu siguranță acest subiect încă nu stă în lista priorităților mele pe termen mediu, întrucât scopul meu este dezvoltarea profesională și nu doar. Mă ghidez de ideea că anume timpul și munca sunt remediile cele mai potrivite în aranjarea lucrurilor așa cum trebuie ele să stea.

BizLaw: În urma implementării reformei instanțelor de judecată ar urma ca sediile Judecătoriei Chișinău să fie specializate, iar cauzele penale ar putea ajunge să fie examinate la sediul Buiucani. În acest caz, veți fi de acord să vă mutați biroul?

Victor Sandu: Nu văd o problemă pentru că mereu am fost de părerea că justiția se face indiferent de condiții sau distanță. Dar dacă într-adevăr va fi așa, atunci din asta vor avea de câștigat cetățenii. Pentru că un simplu cetățean care va veni pentru o procedură simplă în instanța civilă, de exemplu, nu va trebui să se întâlnească pe holuri cu persoane încătușate și mascați. Cred că această specializare și organizare va aduce o ordine în procesul de înfăptuire a justiției.

BizLaw:  Care sunt cele mai dificile cauze penale pe care le-ați examinat?

Victor Sandu: Cele mai dificile cauze sunt cele în care sunt implicați minorii.

Ești conștient că e copil, dar în același timp trebuie să-i aplici o pedeapsă, uneori, extrem de dură, pentru fapta care l-a adus în fața judecătorului. Aici apare paradoxul.

Deși este dificil de examinat asemenea cauze, nu pot să mă las influențat de emoțiile din sala de judecată și aplic legea așa cum se cuvine. La fel, sunt dificil de examinat și cauzele în complete de judecători. În această situație este complicat pentru că fiecare coleg are interpretările sale și opiniile sale și trebuie să îți menții poziția și să o argumentezi astfel ca să fie primită și de ceilalți.

BizLaw: Ce simțiți în momentul când pronunțați o sentință de condamnare?

Victor Sandu: De la începutul accederii mele în funcția de judecător am luat o decizie fermă pe care o respect și în zilele de azi: să mă conduc strict de lege. Asta mă ajută să îmi îndeplinesc munca de judecător or în această meserie sentimentele și emoțiile trebuie delimitate de activitatea profesională.

BizLaw: Cât timp vă ia să luați o decizie? Au fost cazuri când nu ați fost sigur de hotărârea luată?

Victor Sandu: De fiecare dată când trebuie să iau o decizie într-un dosar mai complicat, îmi pun la dispoziție mai mult timp. Judecătorii sunt la fel oameni, cu emoții și diferite trăiri. Tocmai de aceea când iau o decizie revin la ea a doua zi, mai examinez probele și circumstanțele. Eu merg pe principiul ”de șapte ori măsoară și o dată taie”.

Abia după ce am măsurat de 7 ori, am cântărit fiecare circumstanță a cauzei și sunt 100% sigur de decizie, pronunț sentința. În aceste cazuri este vorba despre destinele oamenilor, iar noi trebuie să aplicăm legea corect: dacă e nevinovat, să plece liber, dacă a greșit, să fie pedepsit.

Iar în privința pedepselor, nu sunt adeptul sancțiunilor dure. Acestea trebuie aplicate cu atenție. Un om, dacă e la prima abatere pentru o infracțiune ușoară, de exemplu, nu este neapărat să-i fie aplicată o pedeapsa aspră prevăzută pentru acel gen de infracțiune. Multor persoane le pare rău pentru situația în care au ajuns, iar o pedeapsă mai blândă va fi mult mai eficientă asupra comportamentului său de mai departe. Pedepsele dure fac oamenii mai duri și am putea primi efectul invers decât cel dorit.

BizLaw: Ați emis o decizie fără precedent prin care au fost acordate despăgubiri pentru un accident produs în regiunea transnistreană. Anterir nu au fost acordate  asemenea compensații fiind la bază situația internă a țării. Cum ați luat această hotărâre?

Victor Sandu: Am acționat în strictă conformitate cu Constituția Republicii Moldova și legislația în vigoare. Eu nu mă implic în situația politica a statului. Iar faptul că nu există un precedent nu este motiv de neaplicare corectă a legii. A fost un dosar ca oricare altul în privința acordării despăgubirilor, iar ceea ce trebuia de făcut a fost să fie aplicată legea.

BizLaw: Care a fost soarta acestei decizii? A fost contestată?

Victor Sandu: Sigur că a fost contestată. Mereu o parte va fi nemulțumită de decizia luată de instanță. În cazul dat, decizia a fost menținută de Curtea de Apel și, ulterior, și de Curtea Supremă de Justiție.

BizLaw: Ce faceți în timpul în care nu sunteți la muncă. Știm că sunteți pasionat de motoare. Cum se împacă munca de judecător cu pasiunea pentru motociclete?

Victor Sandu: Judecătorii sunt și ei oameni, în afara funcției deținute, astfel după orele de muncă îmi permit să mă ocup cu activități care îmi aduc satisfacție spirituală. Fiecare om are nevoie, pe lângă dezvoltare profesională, și de dezvoltare personală. Pasiunea pentru motoare a apărut din copilărie și a rămas. E un mod de a mă relaxa și a de a ”evada” din rutină.

BizLaw: Vă mulțumesc!