La depunerea cererii pentru aplicarea apostilei pe acte, solicitantul va prezenta buletinul său de identitate în original. În cazul depunerii cererii în format electronic, copia scanată a buletinului de identitate a solicitantului  se anexează la cerere. Solicitantul achită taxa de stat şi tariful pentru serviciul apostilă. Procesarea cererii are loc doar după confirmarea achitării serviciului.

Screen Shot 2018-10-19 at 3.46.32 PM

Actele prezentate pentru apostilare se eliberează solicitantului, de către autoritatea responsabilă, cu apostila aplicată în termenul solicitat, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006, care începe să curgă din momentul confirmării plăţii.

În cazul neachitării integrale a taxei de stat şi tarifului pentru apostilă în termen de trei luni, cererea se restituie. Apostila se eliberează solicitantului sau titularului actului oficial la ghişeele autorităţii responsabile.

E-apostila se eliberează prin intermediul portalului www.apostila.gov.md prin descărcarea apostilei cu aplicarea codului de securitate transmis de autoritatea responsabilă la momentul depunerii cererii. Autoritatea responsabilă nu poartă răspundere pentru pierderea sau transmiterea de către solicitant a codului unic de procesare e-apostilă către terţi..

Actele prezentate pentru apostilare se eliberează solicitantului cu apostila sau e-apostila aplicată timp de cinci zile lucrătoare. Actele prezentate pentru apostilare în regim de urgenţă se eliberează în termen de trei zile lucrătoare, în cazul în care nu este necesară verificarea suplimentară a acestora.

Ce acte se supun apostilării, vedeți aici.