Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va organiza concursuri de angajare a judecătorilor doar de două ori pe an. Legea cu privire la statutul judecătorului a fost modificată, iar amendamentele au intrat deja în vigoare.

Conform noilor prevederi, CSM organizează concursul pentru funcțiile vacante de judecător, președinte și vicepreședinte al instanței, de regulă, de două ori pe an, iar până la anunțarea concursului, publică pe pagina sa web oficială informația cu privire la toate funcțiile de judecător vacante sau care pot deveni vacante în următoarele șase luni. Toate funcțiile de judecător anunțate vacante sau care pot deveni vacante se scot la următorul concurs.

În redacția anterioară Legea prevede că, concursul de selectare a candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător, de vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti sau a funcţiilor care urmează să devină vacante de judecător, de vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti se organizează cu trei luni înainte de apariţia postului vacant.

În noua redacție, Legea mai prevede că candidații la funcția de judecător, președinte și vicepreședinte al instanței judecătorești își aleg funcțiile scoase la concurs în ordinea descrescătoare a mediei de concurs. În cazul punctajului egal al candidaților care urmează a fi numiți pentru prima dată în funcția de judecător, primul își alege funcția candidatul care a obținut rezultate mai mari la examenul susţinut în faţa Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei.

În cazul punctajului egal al candidaților care urmează a fi promovați la o instanţă judecătorească superioară, al celor care urmează a fi numiți în funcţia de preşedinte ori de vicepreşedinte de instanţă judecătorească sau transferați la o instanţă judecătorească de același nivel ori la o instanţă judecătorească inferioară, care pretind la aceeași funcție, CSM va lua decizia prin hotărâre motivată. Rezultatele concursului se publică pe pagina web oficială a Consiliului în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.

CSM propune președintelui Republicii Moldova, după caz Parlamentului, numirea în funcție a candidaților desemnați în conformitate cu rezultatele concursului. Consiliul refuză să efectueze propunerea de numire în funcție a unuia dintre acești candidați dacă constată că acesta nu corespunde condițiilor prevăzute de lege pentru funcția de judecător. Refuzul trebuie să fie motivat.