Încetarea calității de avocat este o pedeapsă prea dură pentru exprimarea unei opinii. Acesta este constatarea din decizia CEDO în cauza a doi avocați din regiunea Irkutsk, al căror statut a fost încetat după un conflict cu conducerea Baroului din care făceau parte.

Conflictul a apărut după ce reclamanții și alți membri ai Consiliului Baroului au depus plângeri la Curtea de Arbitraj a regiunii și în alte instanțe, indicând despre posibile legături corupționale între președintele Baroului, din care făceau parte, și adjunctul președintelui Curții regionale de Arbitraj, fiica căruia activa în cadrul Baroului. Reclamanții au indicat că aceste legături au influențat luarea unor decizii în defavoarea lor de către Curtea de Arbitraj.

Curtea de Arbitraj a refuzat să examineze plângerile respective, invocând că sunt lipsite de probe. Mai mult, plângerile au fost ulterior redirecționate președintelui Baroului din care făceau parte apărătorii, iar acesta a dispus inițierea procedurilor disciplinare în privința autorilor plângerii. În final, avocații au fost sancționați cu încetarea calității de avocat.

Baroul a argumentat aplicarea celei mai dure pedepse disciplinare prin faptul că plângerea apărătorilor nu a fost corectă și a fost un comportament inacceptabil ca răspuns la deciziile judecătorilor de la arbitraj.

Decizia Baroului a fost contestată de avocați în judecată, dar instanțele ruse de toate nivelele au lăsat-o în vigoare. Drept urmare, apărătorii s-au adresat la CEDO, invocând încălcarea dreptului la libera exprimare de către instanțele naționale, care au lăsat în vigoare Decizia Baroului cu privire la încetarea calității lor de avocat, bazate pe o plângere prin care s-a exprimat o opinie.

Reclamanții au invocat și alte încălcări, indicând inclusiv o altă decizie a CEDO care a vizat un apărător din Rusia, care a criticat sistemul judiciar. CEDO a statuat și în acel caz, că avocatul are dreptul de a se expune negativ despre activitatea instanțelor și judecătorilor.

În obiecțiile sale față de plângerea avocaților la CEDO, Guvernul Federației Ruse a indicat că ingerința în drepturile reclamanților a fost conformă Convenției. Statul rus a indicat că plăngerile avocaților au fost îndreptate împotriva judecătorilor, iar datorită rolului special al sistemului judiciar, statul trebuie să-i protejeze. Guvernul a mai subliniat că reclamanții erau avocați, nu jurnaliști sau persoane fizice, iar statutul lor impunea anumite restricții de comportament. "Intervenția în drepturile reclamanților a urmărit scopul legitim de a păstra autoritatea și imparțialitatea sistemului judiciar", au subliniat autoritățile ruse.

În urma examinării materialelor cauzei, Curtea a constatat că încetarea calității de avocat a reclamanților nu poate fi să nu fie examinată ca o pedeapsă prea dură. CEDO a notat că nu a fost convinsă de argumentele Guvernului rus referitor la faptul că măsura luată în privința avocaților a fost una proporțională, deoarece puteau fi aplicate și alte pedepse disciplinare. "Nici Baroul de avocați, nici instanțele judecătorești nu au evaluat adecvarea unei astfel de măsuri și nu indicat niciun motiv care să justifice o astfel de decizie", se menționează în Decizia CEDO.

Instanța a concluzionat că autoritățile naționale nu au reușit să asigure un echilibru adecvat între necesitatea de a proteja autoritatea judecătorească și necesitatea de a proteja drepturile reclamanților la libertatea de exprimare, încălcând astfel art. 10 din Convenție.

În baza Deciziei Curții, unul dintre apărători a primit și despăgubiri morale de 7500 de euro, iar celălalt nu a solicitat prejudicii.

Sursa: advgazeta.ru