Hotărârile prin care Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) își expune acordul sau dezacordul pentru pornirea urmăririi penale împotriva judecătorilor trebuie să fie motivate și se publică pe pagina web oficială a Consiliului, cu anonimizarea datelor cu privire la identitatea judecătorului. Legea cu privire la statutul judecătorului a fost modificată și completată, iar amendamentele sunt deja în vigoare.

Până acum Legea prevede doar că personalitatea judecătorului este inviolabilă. Inviolabilitatea judecătorului se extinde asupra locuinţei şi localului de serviciu, vehiculelor şi mijloacelor de telecomunicaţie folosite de el, asupra corespondenţei, bunurilor şi documentelor personale.

Judecătorul nu poate fi tras la răspundere pentru opinia sa exprimată în înfăptuirea justiţiei şi pentru hotărârea pronunţată dacă nu va fi stabilită, prin sentinţă definitivă, vinovăţia lui de abuz criminal.

Urmărirea penală împotriva judecătorului poate fi pornită doar de către Procurorul General sau prim-adjunctul, iar în lipsa acestuia de către un adjunct în temeiul ordinului emis de Procurorul General, cu acordul CSM, în condiţiile Codului de procedură penală. În cazul săvârşirii de către judecător a infracţiunilor specificate la art. 243, 324, 326 şi 3302 ale Codului penal, precum şi în cazul infracţiunilor flagrante, acordul CSM pentru pornirea urmăririi penale nu este necesar.

Judecătorul nu poate fi reţinut, supus aducerii silite, arestat, percheziţionat fără acordul CSM. Toate acţiunile procesuale în privinţa judecătorului, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, pot fi efectuate numai după emiterea ordonanţei de pornire a urmăririi penale, cu respectarea garanţiilor instituite de normele constituţionale şi actele internaţionale. Acordul Consiliului nu este necesar în caz de infracţiune flagrantă.

Judecătorul poate fi supus sancţiunilor contravenţionale numai de către instanţa de judecată. Instanţa de judecată informează în mod obligatoriu CSM despre faptul sancţionării contravenţionale a judecătorului.

Judecătorul reţinut, în cazul în care este bănuit că a săvârşit o contravenţie, urmează a fi eliberat imediat după identificare.