Reguli noi privind eliberarea din funcție a judecătorilor. Potrivit ultimelor modificări și completări ale Legii cu privire la statutul judecătorului, magistrații pot fi demiși în cazul obținerii calificativului ”insuficient” la două evaluări consecutive ale performanțelor. De asemenea, aceștia pot fi eliberați din funcție în cazul rezultatului negativ al testului de integritate profesională în temeiul hotărârii colegiului disciplinar.

Regulile, care au intrat în vigoare la sfârșitul săptămânii trecute, mai prevăd că dacă în perioada de la emiterea hotărârii de eliberare din funcţie a judecătorului și înaintarea propunerii președintelui Republicii Moldova sau, după caz, Parlamentului până la emiterea decretului Președintelui Republicii Moldova sau, după caz, a hotărârii Parlamentului în acest sens, temeiurile de eliberare din funcție a judecătorului s-au schimbat, Consiliul Superior al Magistraturii este obligat să modifice hotărârea respectivă.

În cazul în care constată că judecătorul demisionat nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, Consiliul Superior al Magistraturii sistează demisia judecătorului, acesta fiind în drept să atace hotărârea de sistare în instanţa judecătorească într-un termen de 10 zile de la data primirii copiei de pe hotărâre. În cazul sistării demisiei judecătorului, decretul președintelui Republicii Moldova sau, după caz, hotărârea Parlamentului privind eliberarea din funcție a judecătorului se modifică în temeiul hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii.