Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică o hotărâre într-o cauză intentată de compania Lady SRL împotriva Republicii Moldova. Aceasta se referea la anularea unui contract de vânzare-cumpărare prin care compania a cumpărat niște spații de la Primăria municipiului Chișinău. În acest caz, Curtea nu a constatat nicio violare a Convenției.

Potrivit materialelor cauzei, compania reclamantă, Lady SRL, a cumpărat în 1999 un apartament de pe strada P.R., 55A. În decembrie 2002, Primăria Chișinău a dat în arendă companiei reclamante, spațiile situate pe aceeași adresă, cu o suprafață totală de 244,5 m.p, iar în ianuarie 2004, Lady SRL și Primăria Capitalei au semnat un contract de vânzare-cumpărare a spațiilor respective, în valoare de 150.000 lei.

În mai 2004, în urma unui proces intentat de o altă companie (compania S.) împotriva Primăriei, Curtea Supremă de Justiție a dispus evacuarea Primăriei din încăperile ocupate, inclusiv cele de pe strada P.R., 55A. Instanța a invocat că ”lotul de teren de pe strada P.R.” a fost transmis companiei S. pentru demolare printr-o decizie a municipalității din iulie 1997. Lady SRL nu a fost citată în legătură cu acest proces judiciar.

Ulterior, compania S. a solicitat, declararea nulității contractului de vânzare-cumpărare din ianuarie 2004 și evacuarea încăperilor ocupate.

În februarie 2006, acțiunea a fost admisă integral, invocându-se decizia CSJ din mai 2004 și decizia Primăriei Chișinău din iulie 1997.

Lady SRL a înaintat recurs împotriva anulării, însă CSJ l-a respins, indicând că reclamanta a încheiat cu Primăria contractul de vânzare-cumpărare din ianuarie 2004, fără a lua în considerație drepturile preferențiale de posesie și folosință a companiei S, obținute în 1997.

Ulterior, Lady SRL a înaintat o cerere de revizuire a deciziei CSJ din mai 2004, invocând că nefiind citată în proces nu a putut prezenta dovezi pentru a-și apăra drepturile sale în litigiu imobiliar. Cererea a fost respinsă.

În consecință, Lady SRL s-a plâns la CtEDO că nu a avut posibilitatea să se apere în mod rezonabil în fața instanțelor naționale, iar CSJ i-a respins cererea de revizuire în temeiul unei decizii adoptate în urma unui proces la care nu a fost citată. Reclamanta a mai invocat că, în calitate de cumpărător de bună-credință, a fost lipsit de proprietatea sa fără respectarea garanțiilor oferite și că nu a primit compensații echitabile pentru anularea contractului de vânzare-cumpărare. Lady SRL a indicat că nu au fost rambursate sumele plătite pentru achiziționarea încăperilor respective și banii investiți în reabilitarea acestora.

Analizând materialele cauzei, CtEDO a constatat că nu a avut loc violarea Articolului 6 din Convenţie. Curtea a notat că în prezenta cauză s-au desfășurat două proceduri judiciare. În cadrul primei proceduri, CSJ a stabilit că societatea S. a dobândit în 1997 dreptul de a deține terenul pe care erau amplasate mai multe proprietăți, inclusiv cea ocupată parțial de Lady SRL. În cadrul celei de-a doua proceduri, CSJ s-a bazat pe acest fapt stabilit în timpul primei proceduri judiciare.

În cea de-a doua procedură, instanțele au decis că Lady SRL a avut ocazia să formuleze obiecții și să prezinte dovezi pe care le-a considerat necesare pentru a-și proteja interesele.

CtEDO a notat că nu există nicio referință care să sugereze că instanțele judecătorești din Moldova au apreciat în mod arbitrar sau vădit în mod nejustificat dovezile care le-au fost prezentate și a constatat că procedura de anulare a contractului a fost corectă.

În ceea ce priveşte pretinsa violare a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, Curtea a declarat cererea ca inadmisibilă pentru neepuizarea căilor interne de atac.

În acest sens, Lady SRL poate formula o acţiune în temeiul prevederilor art. 767 din Cod civil, care stabileşte că în cazul evicţiunii cumpărătorului în baza drepturilor unui terţ asupra bunului care s-au constituit înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, vânzătorul repară prejudiciul cauzat cumpărătorului. De asemenea, compania reclamantă poate formula o acţiune în temeiul Legii nr. 87 din  21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti.

Sursa: lhr.md