Concursul pentru selectarea unui membru al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor din rândul reprezentanților societății civile a eșuat. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu a ales niciunul dintre candidații înscriși în competiție. Decizia în acest sens a fost publicată, recent, pe pagina web a instituției.

La concurs s-au înscris doi candidați, Alexandru Mariț și Oleg Potîrniche. Ulterior, Alexandru Mariț s-a retras din concurs, deoarece exercită funcția de membru al Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor.

Conform deciziei CSM, cel de-al doilea candidat, Oleg Potîrniche și-a început activitatea în domeniul juridic în anul 1992, ca stagiar la Procuratura orașului Chișinău, iar în anul 1993 a fost desemnat în funcție de anchetator la Procuraturii ecologică. În perioada anilor 1998-2000, acesta a activat la Concernul de stat ”Arca-Moldova”, Federația sindicatelor lucrătorilor din comunicații și informatică, în calitate de specialist principal în probleme juridice și consilier-jurist. În perioada anilor 2000-2012 a deținut funcția de șef al Secției juridice la ÎS ”Calea Ferată din Moldova”, iar din anul 2012 activează în calitate de șef-adjunct al Direcției juridice la Agenția de Rezerve Materiale. În urma procedurii de vot, Oleg Potîrniche nu a obținut numărul necesar de voturi.

Prin urmare, Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat un nou concurs pentru desemnarea unui membru al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii din rândul reprezentanților societății civile.

Amintim că, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor activează în următoarea componență:

  • cinci magistrați de la instanțele de toate nivelurile: doi de la Curtea Supremă de Justiție, doi de la curțile de apel și un magistrat din cadrul unei judecătorii;
  • doi reprezentanți ai societății civile.
Mandatul membrului Colegiului este de patru ani și o persoană poate fi aleasă sau numită în această funcție pentru maxim două mandate consecutive. În prezent, membru al Colegiului din partea societății civile este Oxana Rotari, conferențiar universitar la ULIM.