Deputații s-au răzgândit. Aceștia au modificat proiectul de lege prin care se propune modificarea și completarea Codului de procedură penală în partea ce ține de aplicarea arestului preventiv. Parlamentarii au decis să excludă din proiect condițiile care urmau a fi îndeplinite cumulativ pentru a nu fi aplicat arestul preventiv.

Astfel, în lectura a doua, 54 de deputați au votat proiectul care prevede că la articolul 185 alineatul (1), se exclude textul ”şi în cazul infracţiunilor care, au fost săvârşite fără aplicarea constrângerii fzice sau psihice, nu s-au soldat cu cauzarea de prejudicii vieţii şi sănătăţii persoanei sau nu au fost săvârşite de un grup criminal organiząt sau de o organizaţie criminală, învinuitul, inculpatul nu a recunoscut vina în comiterea infracţiunii”.

Totodată, la articolul 270 alineatul (1) punctul 2) litera c), cifřele ”362” se substituie cu cifrele ”262”.

Amintim că, în lectura I deputații au votat un proiect care prevedea completarea art. 185 cu un nou alin. (31), cu următorul conținut:

”Arestul preventiv nu se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

1) învinuitul, inculpatul a recunoscut vina în comiterea infracțiunii;

2) infracțiunile au fost săvârșite fără aplicarea constrângerii fizice sau psihice;

3) infracțiunile nu s-au soldat cu cauzarea de prejudicii vieții și sănătății persoanei;

4) infracțiunile nu au fost săvârșite de un grup criminal organizat sau o organizație criminală”.

Propunerea a fost exclusă, pentru că a provocat un val de nemulțumiri în rândul avocaților. Aceștia au precizat că ”este o încălcare a principiului constituțional – prezumția nevinovăției”.

Modificările sunt făcute după ce la mijlocul lunii august au intrat în vigoare mai multe modificări efectuate în Codul de procedură penală care sunt neclare pentru profesioniștii din domeniu, iar Curtea Constituțională a fost sesizată de mai multe ori pentru a se expune asupra constituționalității lor.