Programele probaţionale vor derula direct sau în colaborare cu instituțiile din comunitate, de către biroul de probaţiune, după aplicarea de către instanţa de judecată a obligaţiei ”să participe la programe probaţionale”. Dacă instanța nu a stabilit, însă, această formă de sancțiune, consilierul de probațiune poate recomanda ca persoana să participe la un astfel de program. Prevederile se conțin într-un proiect al Ministerului Justiției.

Tipul programului probaţional şi necesitatea acestuia se stabileşte de către consilierul de probaţiune, după evaluarea psiho-socială şi a riscului de recidivă. Dacă se constată necesitatea includerii subiectului probaţiunii în programul probaţional, dar subiectul refuză categoric aceasta, atunci consilierul de probaţiune expediază în instanţa de judecată un demers cu solicitarea emiterii unei încheieri privind includerea obligaţiei ”să participe la program probaţional”.

Până la desfăşurarea ședințelor de program, consilierul de probațiune efectuează o consiliere individuală cu subiectul probaţiunii pentru a analiza percepţia faţă de obligaţia aplicată, de a aprecia nivelul de cultură generală și predispunerea persoanei de a participa la program.

Conform documentului, consilierul de probaţiune stabileşte data începerii programului probațional, fie individual sau în grup, pe perioada de probaţiune. Programul probațional poate fi modificat pe perioada implementării.

În cazul în care subiectul probaţiunii se eschivează de la frecventarea programului probaţional sau de consiliere, stabilit ca obligație prin hotărârea instanței judecătorești, după prima absenţă nemotivată consilierul de probaţiune întocmeşte un raport de constatare, iar la prezentarea subiectului solicită o explicaţie şi îi spune consecințele neprezentării la programul probațional. Dacă eschivările sunt sistematice, consilierul de probaţiune înaintează în instanţa de judecată/procurorului un demers cu materialele corespunzătoare, solicitând anularea liberării de pedeapsă cu trimiterea executării pedepsei cu închisoarea sau anulării măsurilor educative.

După finalizarea programului probaţional, consilierul de probaţiune întocmeşte o evaluare a subiectului probaţiunii pentru stabilirea sporirii sau diminuării comportamentului vizat de specificul programului şi impactului programului asupra conduitei persoanei în ansamblu.

Documentul stabilește, de asemenea, atribuțiile Biroului de probațiune în cazul interzicerei de a conduce mijloace de transport sau anularea acestui drept.