Centrul Naţional Anticorupţie a finalizat evaluarea integrităţii instituţionale în cadrul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică (AEE) şi Fondului pentru Eficienţă Energetică (FEE) - entităţi publice, responsabile de implementarea politicilor şi programelor naţionale în domeniul eficienţei energetice, precum şi gestionarea resurselor financiare în vederea finanţării şi promovării proiectelor de eficienţă energetică.

Urmare a aplicării acestui instrument preventiv, au fost identificate o serie de probleme care generează riscuri de corupţie și afectează procesul de implementare a politicilor şi a programelor de eficienţă energetică, inclusiv:

  • cadrul normativ lacunar aferent acestui domeniu. Astfel, prevederile Legii privind promovarea energiei din surse regenerabile şi a Legii privind performanţa energetică a clădirilor fac trimitere la circa 15 acte (regulamente, metodologii şi proceduri) care până în prezent n-au fost aprobate de către Guvern şi autorităţile publice de resort;
  • neasigurarea climatului de integritate instituţională prin aplicarea deficitară a politicilor anticorupţie, precum şi a cerinţelor specifice de integritate profesională;
  • supravegherea inadecvată a activităţii auditorilor energetici care, în cumul cu lipsa normelor de sancţionare pentru nerespectarea obligaţiei de raportare a informaţiei şi cadrul normativ deficitar de retragere a autorizaţiei de auditor energetic, a generat elaborarea a circa 230 de rapoarte de audit energetic necalitative. Costul acestor rapoarte, conform informaţiei FEE, a fost suportat exclusiv de către beneficiari, aceştia fiind prejudiciaţi cu circa 1,4 milioane de lei;
  • nerespectarea obligaţiei de către beneficiarii proiectelor de finanţare de a coordona caietul de sarcini cu FEE şi nerespectarea normelor de organizare şi desfăşurare a achiziţiilor publice generează riscul contractării unor antreprenori necalificaţi şi realizarea unor lucrări necalitative. Totodată, se menţionează şi riscul falsificării documentelor contabile şi de solicitare spre achitare a volumelor de lucrări care nu sunt executate, inclusiv materializate în trecut.
Astfel, conform statisticilor CNA, în ultimii 3 ani au fost intentate 11 cauze penale cu prejudiciu cauzat statului de peste 30 milioane de lei, dintre care: 6 cauze penale pornite pe faptul sustragerii/utilizării, contrar destinaţiei, de către agenţii economici a mijloacelor financiare destinate pentru creşterea eficienţei energetice, majorarea fictivă a preţurilor, înstrăinarea utilajului procurat în cadrul proiectului etc. Alte 5 cauze penale se referă la comiterea actelor de corupţie de către agenţii publici din cadrul AEE şi FEE.

Pentru a elimina sau minimaliza impactului riscurilor de corupţie, experţii CNA au prezentat o serie de recomandări entităţilor publice, implementarea cărora va fi ulterior monitorizată.

Evaluarea integrităţii instituţionale la AEE şi FEE a fost realizată în conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, precum şi în baza prevederilor Legii privind evaluarea integrităţii instituţionale. Activitatea a fost desfăşurată cu excepţia etapei de testare a integrităţii profesionale a agenţilor publici din cadrul acestor entităţi.