Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UAM) vine cu mai multe precizări legate de conținutul dosarului pentru înregistrarea contractului de efectuare a stagiului profesional în avocatură. Acesta trebuie să conțină un set de nouă acte, iar lipsa unui document va constitui temei de refuz al recepționării dosarului.

Potrivit UAM, la cererea de înregistrare a contractului privind efectuarea stagiului profesional în avocatură, se anexează:

 1. copia carnetului de muncă (în cazul în care persoana îl deține);
 2. copia buletinului de identitate;
 3. declaraţia (referitor la compatibilitate);
 4. contractul privind efectuarea stagiului profesional în avocatură (3 exemplare);
 5. o poză 3*4;
 6. bonul de plată;
 7. certificatul de confirmare a vechimii în profesia de avocat;
 8. cofirmarea lipsei datoriilor avocatului îndrumător la contribuțiile de membru a Uniunii Avocaților, se eliberează de contabilitatea Uniunii;
 9. confirmarea spațiului suficient al oficiului avocatului îndrumător (exemplu: copia contractului de locațiune/ arendă/ vânzare-cumpărare etc.), cu indicarea în mod obligatoriu a mărimii suprafeței spațiului;
 10. cofirmarea lipsei sancțiunilor disciplinare a avocatului îndrumător, se eliberează de Comisia pentru Etică și Disciplină;
 11. dovada înregistrării formei de organizare a activităţii de avocat a avocatului îndrumător (Extras din Registrul cabinetelor avocaților și birourilor asociate de avocați);
Pentru înregistrarea contractului privind efectuarea stagiului profesional în avocatură de către Consiliul UAM, urmează ca dosarul (complet) să fie depus la sediul Uniunii cu cel puțin 15 zile de la data ședinței Consiliului.

Dacă dosarele depuse nu vor conține toate actele specificate, acestea nu vor fi recepționate de Uniunea Avocaților. Lipsa unui document va constitui temei de refuz al recepționării dosarului solicitantului. Totodată, dosarele depuse peste termenul menționat vor fi recepționate, dar vor fi incluse în ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Uniunii Avocaților.

Art. 24 din Statutul profesiei de avocat vine cu următoarele concretizări și detalii ce țin de prezentarea dosarului:

 • după admiterea la stagiul profesional, avocatul stagiar prezintă Consiliului Uniunii Avocaţilor pentru înregistrare contractul încheiat cu avocatul îndrumător, precum şi bonul care confirmă achitarea taxei pentru efectuarea stagiului profesional;
 • stagiul de pregătire profesională are durata de 18 luni şi este obligatoriu în cazurile prevăzute de Lege;
 • stagiul profesional se suspendă pe timpul serviciului militar, în caz de absenţă motivată a avocatului stagiar ori în caz de încetare a îndrumării profesionale fără vina acestuia. Perioada de stagiu efectuată anterior se include în durata stagiului profesional, dacă nu a depăşit 18 luni din ziua întreruperii acestuia;
 • stagiul se suspendă în cazul în care avocatul stagiar ocupă o funcţie incompatibilă cu profesia de avocat;
 • suspendarea stagiului profesional se constată de către Consiliul Uniunii Avocaţilor, care se pronunţă asupra împrejurărilor ce justifică durata suspendării şi extinderea perioadei de stagiu efectuat anterior suspendării;
 • stagiul poate fi întrerupt înainte de termen la cererea avocatului stagiar ori din iniţiativa Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova în cazurile prevăzute de Lege şi în baza Hotărârii Comisiei pentru etică şi disciplină a Uniunii Avocaţilor;
 • după expirarea a trei ani de la data încheierii stagiului profesional, avocatul stagiar poate participa la examenul de calificare doar cu condiţia executării repetate a stagiului profesional cu o durată minimă de trei luni.