Autoritățile au propus pentru consultări publice proiectul sistemului unitar de salarizare. Acesta se va aplica pentru toate categoriile de angajați din sectorul bugetar, inclusiv pentru persoanele de demnitate publică, judecători, procurori, funcționari publici cu statut general și funcționari publici cu statut special.

Conform notei informative a proiectului, elementele noului sistem de salarizare a personalului în sectorul bugetar sunt următoarele:

  • caracterul unitar, adică se va aplica tuturor categoriilor de angajați din sectorul bugetar;
  • sistemul de salarizare va avea la bază sistemul de gradare, constituit din grade și trepte de salarizare. Sistemul de gradare a posturilor este elaborat în baza clasificării și rezultatelor evaluării posturilor, prin utilizarea grupelor și sub-grupelor salariale. Evaluarea posturilor va permite gruparea obiectivă a posturilor cu valoare similară, conform principiului ”plată egală pentru muncă egală” (echitate și coerență);
  • sistemul va fi relativ flexibil, permite avansarea în grade de salarizare (pe verticală) și trepte de salarizare (pe orizontală);
  • salariul total se va constitui din partea fixă și partea variabilă. Raportul dintre salariul de funcție și partea variabilă constituie, pentru majoritatea categoriilor de angajați, 80% la 20% din salariul total. Salariul de funcție este corelat cu valoarea postului, iar partea variabilă – cu deținătorul funcției (performanța) și aspectele specifice ale muncii. Pentru unele categorii de angajați se stabilesc doar salarii fixe;
  • salariul de funcție va cuprinde majoritatea sporurilor, suplimentelor, indemnizațiilor și alte plăți salariale aferente postului, existente în prezent. Astfel, autoritățile spun că noul sistem de salarizare va fi relativ atractiv pentru tinerii specialiști;
  • sistemul de salarizare va fi ușor de administrat prin aplicarea coeficienților corelați cu o bază fixă de calcul, care poate fi revizuită anual în funcție de banii disponibili în buget, dar nu mai puțin decât nivelul inflației;
  • raportul de compresie va fi redus față de situația actuală (1/30).
Legea cu privire la sistemul unitar de salarizare reglementează, de asemenea, structura sistemului de salarizare, drepturile salariale, stabilirea salariului de funcție conform gradelor și treptelor de salarizare, precum și plafonul maxim pentru partea variabilă a salariului total. Una dintre garanțiile sociale ale noului sistem de salarizare vizează păstrarea venitului salarial total dacă, conform noilor reguli de salarizare, angajatului i se stabilește un salariu mai mic decât cel deținut anterior.

Proiectul de lege conține anexe separate pentru fiecare din cele opt grupuri ocupaționale, cu indicarea titlurilor de funcții, a categoriilor de salarizare și coeficienților pentru fiecare post din grupul respectiv. Portalul BizLaw.md va prezenta în articole separate aceste informații.

Autorii mai spun că valoarea minimă de referință stabilită pentru cea mai joasă clasă de salarizare va fi de 1.500 lei pentru majoritatea categoriilor de angajați din sectorul public. Totodată, pentru nivelarea tranziției la sistemul nou de salarizare, se propune diferențierea valorilor de referință pentru unele categorii de angajați. Valorile concrete se vor stabili în Legea bugetului de stat.

Costul implementării proiectului în instituțiile finanțate din bugetul de stat și bugetele locale se estimează pe termen mediu 2019-2021 la aproximativ patru miliarde de lei, care sunt deja prevăzuți în Cadrul bugetar pe termen mediu și nu necesită surse suplimentare.

În anul 2021 autoritățile preconizează o creștere de circa 30% a salariului mediu lunar pentru angajații instituțiilor finanțate din bugetul de stat și de peste 55% a lefelor achitate din bugetele locale.