Uniunea Avocaților din Moldova (UAM) nu deține o evidență a persoanele care au primit titlurile onorifice de ”Decan al Avocaturii” și ”Veteran al Avocaturii” sau a apărătorilor care dețin Diploma de onoare a UAM. Și anume, s-a constat că nu există registrele prevăzute în acest sens, fiind încălcate prevederile Regulamentelor aprobate de Uniune. Lipsa evidenței a creat o situație confuză, concluzia se regăsește într-o dispoziție a președintelui UAM, publicată recent pe pagina web oficială a instituției.

Conform documentului, președintele Uniunii a dispus ținerea pe suport de hârtie și în format electronic a celor trei registre. Documentele trebuie să conțină:

  • numărul de ordine;
  • numele, prenumele avocatului;
  • data, luna și anul admiterii inițiale în profesia de avocat;
  • numărul și data eliberării licenței;
  • biroul/cabinetul de avocați în care activează;
  • baroul avocaților în care este înscris;
  • numărul, data, luna și anul emiterii hotărâri Consiliului Uniunii Avocaților privind conferirea titlurilor onorifice sau a diplomei de onoare.
De asemenea, în registre urmează să fie înscriși și persoanele care au primit deja aceste distincții. Actele se vor păstra la sediul Uniunii Avocaților.

Titlurile onorifice se oferă pentru devotament față de exercitarea profesiei de apărător, dar și pentru a încuraja acțiunile de consolidare a normelor etice și de exercitare exemplară a acitivității profesionale. Totodată, Diploma de onoare a Uniunii Avocaților este o recunoaștere publică a măiestriei profesionale a apărătorului și constituie o acțiune de încurajare a avocatului pentru a avansa profesional și a spori autoritarea avocaturii în societate.