Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis să propună Procurorului General acordarea distincției Crucea ”Pentru Merit” de clasa I procurorului în Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale, Mihail Ciobanu. De asemenea, Consiliul a decis să prezinte președintelui Republicii Moldova propunerea de a-i fi oferită acestuia și distincția de stat - Medalia ”Meritul Civic”.

Hotărârea a fost adoptată în urma unui demers prezentat de Vladimir Adam, șeful interimar al Secției. Acesta și-a argumentat solicitarea prin faptul că procurorul Mihail Ciobanu ”pe parcursul carierei sale în Procuratură a manifestat vocație deosebită, exprimată prin îndeplinirea conștiincioasă a atribuțiilor de serviciu”.

Mihail Ciobanu activează în cadrul Procuraturii de 35 de ani dintre care 29 în Procuratura Generală. CSP precizează că pe parcursul activității sale acuzatorul de stat nu a fost sancționat disciplinar nici o dată și a fost încurajat de 14 ori ”fapt care reprezintă o dovadă clară că întrunește condițiile acordării distincției procuraturii”.

Legea cu privire al Procuratură prevede că pentru îndeplinirea impecabilă a atribuțiilor de serviciu, pentru succese remarcabile în activitate sau pentru anumite acțiuni pătrunse de spirit de sacrificiu procurorii pot fi încurajați prin:

  • exprimarea unei mulțumiri;
  • oferirea unui cadou simbolic;
  • acordarea unui premiu;
  • acordarea distincțiilor Procuraturii, aprobate de Consiliul Superior al Procurorilor.
Măsurile se aplică în baza criteriilor stabilite prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor. Acestea se aplică prin ordinul Procurorului General, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor.

Pentru merite deosebite în serviciu, procurorii pot fi propuși spre decorare cu distincții de stat. Propunerile de decorare cu distincții de stat le înaintează Consiliul Superior al Procurorilor.

Nu pot fi aplicate măsurile de încurajare procurorilor în privința cărora este pornită o procedură disciplinară sau care au sancțiuni disciplinare nestinse.