Persoanele arestate în baza art. 185 alin. (1) din Codul de procedură penală trebuie să fie eliberate în cel mai scurt timp. Magistrații de la Curtea Constituțională au declarat neconstituțională această prevedere a legii, având la bază două sesizări depuse de judecătorul Victor Sandu și un grup de deputați din Parlament.

Mai exact, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional textul ”și în cazul infracțiunilor care, au fost săvârșite fără aplicarea constrângerii fizice sau psihice, nu s-au soldat cu cauzarea de prejudicii vieții și sănătății persoanei sau nu au fost săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală, învinuitul, inculpatul nu a recunoscut vina în comiterea infracțiunii” din art. 185 alin. (1) din Codul de procedură penală.

În hotărâre se mai menționează că aceasta produce efecte juridice începând cu data de 17 august, iar persoanele în privința cărora a fost dispusă măsura preventivă a arestului în baza textului declarat neconstituțional trebuie puse în libertate în cel mai scurt termen de la pronunțarea acestei hotărâri.

Amintim că, recent, Parlamentul a votat în lectură finală un proiect de lege care prevede modificarea și completarea Codului de procedură penală. Deputații au decis să excludă textul care a fost astăzi declarat neconstituțional. Asta chiar dacă inițial și-au dorit completarea completarea art. 185 cu un nou alin. (31), cu următorul conținut:

”Arestul preventiv nu se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

1) învinuitul, inculpatul a recunoscut vina în comiterea infracțiunii;

2) infracțiunile au fost săvârșite fără aplicarea constrângerii fizice sau psihice;

3) infracțiunile nu s-au soldat cu cauzarea de prejudicii vieții și sănătății persoanei;

4) infracțiunile nu au fost săvârșite de un grup criminal organizat sau o organizație criminală”.

Propunerea a fost exclusă, pentru că a provocat un val de nemulțumiri în rândul avocaților. Aceștia au precizat că ”este o încălcare a principiului constituțional – prezumția nevinovăției”.