Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pot fi contestate la Curtea Supremă de Justiţie de orice persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării. Prevederile potrivit cărorar putea fi contestate ”doar în partea ce se referă la procedura de emitere/adoptare” a fost exclusă din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, care a fost modificată și completată, iar amendamentele au intrat recent în vigoare.

Astfel, contestaţiile împotriva hotărârilor adoptate de colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor şi colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor se examinează în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării lor la CSM.

De asemenea, conform noilor prevederi, CSM examinează propunerea Procurorului General sau a prim-adjunctului, iar în lipsa acestuia – a adjunctului desemnat prin ordinul emis de Procurorul General doar sub aspectul respectării condiţiilor sau a circumstanţelor prevăzute de Codul de procedură penală pentru dispunerea pornirii urmăririi penale, reţinerii, aducerii silite, arestării sau percheziţiei judecătorului, fără a-şi abroga atribuţiile unei instanţe judecătorești.

De asemenea, au fost făcute modificări și în partea ce ține de adoptarea de hotărâri.  Astfel, CSM adoptă hotărâri cu votul deschis al majorităţii membrilor săi, cu excepţia cazului prevăzut la art. 19 alin. (4). La adoptarea hotărârilor cu privire la cariera judecătorilor, răspunderea disciplinară a acestora, sancționarea și eliberarea din funcție a judecătorilor, membrii de drept ai CSM participă fără drept de vot.

Votarea se efectuează în lipsa persoanei al cărei caz este examinat şi în lipsa celorlalţi invitaţi.

CSM, în urma deliberării, pronunță public dispozitivul hotărârii, fapt care se consemnează într-un proces-verbal. Hotărârea motivată, care conține și numărul de voturi, se redactează în cel mult 30 de zile și se semnează de președintele ședinței.