Prevederile Codulului de procedură penală, care vizează plângerile împotriva condițiilor de detenție, ar putea să nu mai intre în vigoare la începutul anului viitor, așa cum prevede norma în redacția actuală. Câțiva deputați propun modificarea legii, astfel încât deținuții să poată depună plângeri, care să fie soluționate conform acestui mecanism abia din anul 2020.

Autorii inițiativei susțin că modificarea este necesară deoarece nu s-a reușit până acum îmbunătățirea condițiilor de detenție, iar darea în exploatare a penitenciarului din comuna Bubuieci a fost amânată până în anul 2022. Prin urmare, capacitatea actuală a sistemului administraţiei penitenciare de a pune la dispoziţia persoanelor custodiate spaţii de cazare conforme standardelor internaţionale în termenul indicat de norma citată va fi destul de mică. Acestea situaţie va genera repetarea procedurilor de contestare a condiţiilor de detenţie, fără însă a soluţiona problema în fond.

Codulul de procedură penală prevede la articolul 4732. Plângerea împotriva administraţiei instituţiei penitenciare referitoare la condiţiile de detenţie care afectează grav drepturile condamnatului sau prevenitului, că:

(1) Plângerea împotriva administraţiei instituţiei penitenciare referitoare la condiţiile de detenţie care, conform jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, încalcă drepturile condamnatului sau prevenitului garantate de art. 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale poate fi înaintată de către condamnat sau prevenit personal sau prin intermediul unui avocat la instanţa în a cărei rază teritorială se află instituţia penitenciară ale cărei acţiuni sau inacțiuni se contestă.

(2) Plângerea referitoare la condiţiile de detenţie menționate la alin. (1) trebuie să conţină descrierea detaliată a condiţiilor materiale care încalcă grav drepturile condamnatului sau prevenitului, cu solicitarea de a obliga administraţia instituției penitenciare să înlăture condiţiile materiale contestate. La plângere pot fi anexate explicaţiile altor condamnaţi sau preveniți, copiile plângerilor anterioare adresate administrației instituției penitenciare sau autorităţilor de supraveghere şi răspunsurile lor, alte probe relevante. Concomitent cu depunerea plângerii, o copie a acesteia, cu anexele respective, se expediază organului care pune în executare sentința sau încheierea.

(3) Condamnaţii care au fost deţinuţi cel puţin 10 zile în condiţii contrare prevederilor art. 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, drepturi care reies din obligația statului de a asigura condițiile de detenție, pot solicita, cu titlu de despăgubiri, reducerea pedepsei.

(4) În cazul în care partea neexecutată din pedeapsă nu permite deducerea integrală a reducerii pedepsei sau perioada încălcării este mai mică de 10 zile, în privinţa perioadei rămase condamnatul poate solicita despăgubire în valoare bănească.

(5) Plângerea se depune pe parcursul detenției sau nu mai târziu de patru luni de la eliberarea din locul de detenție.