În conformitate cu definiția mărcii, pot constitui mărci orice semne, inclusiv forme tridimensionale, acestea reprezentând în special forma produsului sau ambalajului. Potrivit Ghidului de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor, elaborat de Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, la depunerea cererii de înregistrare, solicitantul ar trebui să indice în formularul cererii că marca solicitată spre înregistrare este una tridimensională. Dacă o astfel de specificare va lipsi din formularul cererii, atunci semnul respectiv va fi examinat ca o marcă bidimensională.

Reprezentarea grafică a mărcii 3D poate conține până la șase vederi diferite (din diferite unghiuri) ale formei, deși o singură vedere ar putea fi suficientă atunci când forma ce urmează a fi protejată poate fi stabilită cu ușurință.

Un semn tridimensional va fi refuzat la înregistrare doar în cazul în care va fi constituit exclusiv din elementele specificate în prevederile legislației și dacă motivul de refuz va exista în raport cu produsele sau serviciile pentru care se solicită înregistrarea.

Respectiv, vor fi considerate lipsite de caracter distinctiv și vor fi refuzate la înregistrare semnele tridimensionale ce constau exclusiv din forma uzuală a produsului pentru care este solicitată înregistrarea sau din forma uzuală a recipientului, ambalajului etc.

Dacă, însă, astfel de semne, lipsite de caracter distinctiv, vor conține și alte elemente (cuvinte, elemente figurative, culori), iar aceste combinații vor corespunde cerințelor de înregistrare, atunci marca va fi acceptată.

Ca și în cazul mărcilor verbale sau mărcilor figurative care constau din mai multe elemente, unele dintre care nu sunt pasibile de protecție, examinarea va accepta mărcile tridimensionale combinate, notificând solicitantul și publicul, în cazul publicării mărcii, referitor la elementele asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv.

Semnele constituite din forme ce nu au legătură cu produsele propriu-zise, poartă un caracter distinctiv și vor fi acceptate spre înregistrare. Exemple de mărci înregistrate:semne acceptate

Semnele ce constituie forma produselor înseși pot fi înregistrate în calitate de mărci, cu condiția ca acestea să nu reprezinte formele obișnuite ale produselor respective sau dacă forma este însoțită de un oarecare element distinctiv.

Elementele ce ar conferi caracter distinctiv semnului tridimensional pot fi cuvinte, figuri sau combinații ale acestora, care dispun în mod independent de caracter distinctiv.

Elementele nedistinctive sau descriptive, asociate formelor uzuale ale produselor, nu conferă caracter distinctiv formelor solicitate pentru înregistrare.

La aprecierea caracterului distinctiv al formei ca atare, se va ține cont de faptul pe cât de diferită este forma solicitată comparativ cu formele de bază sau comune ale produsului, astfel încât să permită consumatorului să identifice produsele doar prin forma sa.

Semnele ce constau din forma produsului sau ambalajului vor fi examinate și în raport cu prevederile art.7 alin.(1) lit.e) al Legii nr.38/2008. Mai jos sunt prezentate mărci împotriva cărora au fost formulate obiecții conform art.7 alin.(1) lit.b) ca neavând nici un element distinctiv:bomboane

La examinarea distinctivității semnelor constituite din forma recipientului sau a ambalajului produselor vor fi aplicate aceleași criterii ca și în cazul semnelor constituite din forma produsului.

Ambalajul produsului reprezintă recipientele în care sunt comercializate produsele sau ambalajul care acoperă produsele, inclusiv cutiile pentru ambalarea produselor.

Cu cât mai neobișnuită este forma recipientului, cutiei solicitate, cu atât este mai mare probabilitatea ca aceasta să servească pentru a distinge produsele solicitantului.

Există numeroase soluții de modelare și prezentare a formei ambalajului, de aceea variațiile formelor comune sau obișnuite nu vor fi considerate ca întrunind condițiile de înregistrare.

În cazul recipientelor, trebuie să se acorde atenție caracterului funcțional al unor elemente ale acestora.

Următoarele exemple de mărci au fost refuzate la înregistrare, fiind considerate lipsite de caracter distinctiv pentru produsele solicitate:ambalaj refuzat

Mărcile de mai jos au fost acceptate, deoarece recipientele și buteliile posedă caracter distinctiv:ambalaje acceptate