Salariul lunar al personalului din unitățile bugetare va fi compus din două părți, fixă și variabilă. Prevederile sunt incluse în proiectul sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, propus pentru consultări de către autorități.

Astfel, partea fixă a salariului va include:

  • salariul de bază, corespunzător funcției deținute și categoriei de calificare sau vechimii în muncă, după caz;
  • sporul lunar pentru grad profesional;
  • sporul lunar pentru deținerea titlului științific și/sau științifico-didactic;
  • sporul lunar pentru deținerea titlului onorific.
Totodată, partea variabilă a salariului va cuprinde:
  • sporul pentru performanță;
  • sporurile cu caracter specific.
Suplimentar, personalul unităților bugetare vor mai poate beneficia de:
  • sporul de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile;
  • sporuri pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte și/ sau pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare și/sau în zilele de repaus;
  • supliment pentru participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență, în cadrul unității bugetare în care este angajat;
  • premii unice.
Totodată, proiectul prevede că persoanele cu funcții de demnitate publică și cele din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică nu vor putea beneficia de sporuri pentru performanță și nici de cele cu caracter specific.

Termenele, periodicitatea și locul de plată a salariului personalului din unitățile bugetare se vor realiza și în continuare conform prevederilor art.142 din Codul muncii.

Amintim că, proiectul propus pentru consultări stabilește un caracterul unitar de salarizare, adică care se va aplica tuturor categoriilor de angajați din sectorul bugetar. Conform documentului, salariul fix și partea variabilă, pentru majoritatea categoriilor de angajați, constituie 80% și, respectiv, 20% din salariul total.

De asemenea, funcțiile din sectorul bugetar vor fi divizate în opt grupuri ocupaționale corespunzătoare domeniilor de activitate. Totodată, fiecare grup ocupațional va avea subgrupuri de funcții, clasificate după anumite caracteristici comune.