Curtea Constituțională va putea examina și constituționalitatea actele normative adoptate până la intrarea în vigoare a Consituției Republicii Moldova, adică până în data de 27 august 1994. Parlamanetul a aprobat astăzi, în lectura a doua, abrogarea prevederilor care limitau aceste competențe.

Și anume, proiectul stabilește abrograrea art. 31 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a art. 4 alin. (2) din Codul jurisdicției constituționale. Ambele norme stabilesc că sunt supuse controlului constituţionalităţii numai actele normative adoptate după intrarea în vigoare a Constituţiei, adoptată în data de 29 iulie 1994.

Decizia a fost luată după ce magistrații Curții Constituționale au decis că aceste prevederi sunt neconstituționale. Și anume, Curtea a menționat că în legislație nu sunt prevăzute procedure de tranziție prin care să se constate neconstituționalitatea legilor adoptate până în data de 27 august 1994 și prin care să se efectueze scoaterea lor din ordinea normativă în vigoare. Totodată, instanța a remarcat că, competența sa se operează în cazul tuturor legilor în vigoare.

Astfel, după intrarea în vigoare a modificărilor aprobate, Curtea Constituțională își va extinde prerogativa de a efectua controlul constituționalității și asupra legilor adoptate înainte de intrarea în vigoare a Constituției.

Pentru a intra în vigoare, documentul trebuie să fie promulgat de către președinte și publicat în Monitorul Oficial. Conform prevederilor legislative în vigoare, modificările vor putea fi aplicate după o lună din data publicării.