Șoferii care au cauzat din imprudenţă o vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii ar putea scăpa de pedeapsă penală. Asta dacă vor reuși să ajungă la o înțelegere cu persoana care a avut de suferit. Prevederea se conține într-un proiect ce urmează să fie examinat, astăzi, de către Parlament.

Astfel, conform propunerii, art. 109 alin. (1) din Codul penal, care stabilește condițiile în care se poate de aplicat împăcarea, ar putea fi completat cu prevederea precum că procedura este eligibilă și pentru infracțiunea reglementată de art. 264 alin. (1) din Cod. Norma stabilește pedeapsa pentru încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, dacă s-a cauzat din imprudenţă o vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii.

Conform prevederilor în vigoare, încălcarea se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 650 unităţi convenţionale, adică până la 32.500 de lei, sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de până la trei ani, cu sau fără privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de până la doi ani.

Împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii penale pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă. Această procedură poate fi aplicată dacă persoana vinovată nu are antecedente penale pentru infracţiuni similare comise cu intenţie sau dacă în privinţa sa nu a mai fost dispusă încetarea procesului penal, ca rezultat al împăcării, pentru infracţiuni similare comise cu intenție în ultimii cinci ani. Autorii proiectului menționează că împăcarea produce efecte juridice din momentul urmării penale și până la retragerea completului de judecată pentru deliberări.

În nota informativă a inițiativei legislative se menționează că pericolul social al infracțiunii date se află în legătură cauzală directă cu survenirea urmărilor prejudiciale, adică vătămarea medie a integrității corporale sau a sănătății, iar latura subiectivă în privința acestor urmări trebuie să se caracterizeze prin imprudență în una din cele două forme ale sale, neglijență sau sineîncredere. Mai mult, pericolul social comparativ redus al acestei fapte reiese și din sancțiunea stabilită, care o clasifică în grupul infracțiunilor mai puțin grave.